8.28.2009

အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား NLD ဌာနခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ရံုးအဖြဲ႔၏ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ NLD ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး NLD မွ ဦးစိုးျမင့္၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးညြန္႔ေဝ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ တို႔ႏွင့္ ယေန႔ ညေန ၄နာရီမွ ၅နာရီ အထိ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ မည့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို အတိအက် ထုတ္ျပန္ေျပာ ဆိုျခင္း မရွိေသးပါ။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္တဦး(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment