9.03.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈ အယူခံ မနက္ျဖန္တင္သြင္းမည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ NLD ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက သူတို႔ အေနျဖင့္ အယူခံလႊာကို အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ အေပၚမူတည္၍ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
ပထမအခ်က္ အေနျဖင့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံထားရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ အတြင္းသို႔ မစၥတာ ဂၽြန္ယက္ေတာ အင္းလွ်ားကန္ကိုျဖတ္၍ ေရကူးၿပီး က်ဴးေၾကာ္ဝင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ လံုးဝအျပစ္မရွိ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုသည့္ ပုဒ္မသည္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို အေျခခံ၍ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းခဲ့စဥ္ ကတည္းက ထိုဥပေဒကို သက္တမ္းတိုးျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ထိုေၾကာင့္ ထိုဥပေဒကို အသံုးျပဳ၍ တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
မနက္ျဖန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း တရားရံုးသို႔ အယူခံလႊာကို ေလွ်ာက္လဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလဲ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထိုအမႈႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္၃ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး နအဖ ဥကၠဌ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ၁၈လသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထိုင္ေစခဲ့ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ထဲသို႔ ေရကူး၍ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့သူ ဂၽြန္ယက္ေတာကိုမူ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္ဝဘ္၏ ၃ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တဦး(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment