9.03.2009

စက္တင္ဘာလ၏ ပြဲဦးထြက္ လွုပ္ရွားမွုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဓါတ္ပံုျဖန္ ့ေ၀ျခင္း လွုပ္ရွားမွု ့ ကို ယေန ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေမြးေန ့ ျဖစ္ေသာ အဂၤါေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ ျမိဳ႔တြင္း ျမိဳ ႔ျပင္ မ်ားတြင္ ျဖန္ ့ေ၀လိုက္သည္ ။ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္း ေနရာမ်ားမွာ သိမ္ၾကီးေစ်းအနီးတ၀ိုက္၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ညေစ်း အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းအနီးတြင္လည္းေကာင္း ျပလုပ္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ ့ျပင္ေနရာမ်ားမွာ လွိုင္သာယာမီးခြက္ေစ်းနီးႏွင္ ့ မဂၤလာဒံုဆယ္မိုင္ ကုန္းအနီးတို ့ တြင္ ျဖန့္ေ၀ခဲ့သည္ ။
မိမိတို႔ ဓါတ္ပံု ျဖန္ ့ေ၀ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖစ္သည့္ “ စက္တင္ဘာသံဃအေရးေတာ္ပံုၾကီးႏွင္ ့အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ရမည္” “ျပည္သူ ့ေခါင္းေဆာင္အတြက္ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးစားၾကပါစို့” “အဂၤါေန ့ည ရွစ္နာရီအခ်ိနတြင္မိမိေနအိမ္မ်ား၌ ဓါရဏပရိတ္ရြတ္ဆိိုၾကပါစို ့” ဆိုသည့္ စာတန္း မ်ားအားလည္း ဓါတ္ပံုမ်ားေနာက္တြင္ ေရးသားျဖန္ ့ေ၀ခဲ့သည္ ။

No comments:

Post a Comment