9.26.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အႀကံျပဳစာကို ယေန႔နံနက္က ေပးပို႔လိုက္ၿပီဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းေျပာ

ယေန႔နံနက္ ဆယ္နာရီ သံုးဆယ္မိနစ္ခန္႔က သူကိုယ္တိုင္ စာတိုက္တြင္ Register လုပ္၍ ေပးပို႔လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အေရးႀကီးေသာ စာျဖစ္၍ လွ်င္ျမန္ေခ်ာေမာ ေသခ်ာစြာ ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္ပင္ သြားေရာက္ ေပးပို႔ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာပါသည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္ ေပးစာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမေနျဖင့္ ထိုစီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံရမႈကို စစ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္း အေျဖရွာၾကရန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ေျပာဆိုခဲ့ဘူးေၾကာင္း ေျပာဆိုထားပါသည္။
ထိုအႀကံျပဳစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ အၾကပ္အတည္းမ်ားမွ ရုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဦးတည္ေဖၚျပ ထားသလို ထို အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မည္ကဲ့သို႔နစ္နာရသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကိုလဲ ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအား အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အဘယ့္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခဲ့ၾကသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အထူးျပဳေဖၚျပခဲ့သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ ေျပာျပ သြားခဲ့ ပါသည္။
အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္တခ်က္ အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ထိုစီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစေရး အတြက္ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈ၍ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အေျဖရွာသြားၾကရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး၊ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း သိရပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment