9.25.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံ တိုက္ရိုက္ အႀကံျပဳစာ ေပးပို႔

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ထားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့က်သြား ေစႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္ တေစာင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုသို႔ တိုက္ရိုက္ေရးသားမႈသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခ်ိန္မွ စ၍ ပထမဦးဆံုး စာျဖင့္ေရးသား အႀကံျပဳမႈျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေန ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင့္ ေရွေနမ်ားက သူမဤေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ကာ မေန႔က သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က စာၾကမ္းေရးသားၿပီး ယေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳရန္ သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
ထိုစာကို မနက္ျဖန္တြင္ စာတိုက္စနစ္ျဖင့္ Register ျပဳလုပ္ ေပးပို႔မည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းမွေျပာပါသည္။ ထို အႀကံျပဳ စာတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ ထားမႈမ်ား ေလွ်ာ႔က် လာေအာင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဟူေသာ သူမ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တည့္သြင္းေရးသား ထားသည္ဟုလည္း သိရပါသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္၏ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီႏွင့္ပါတ္သက္ ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ စစ္အုပ္စု တခုတည္းႏွင့္ သာမက အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ပါ ထိေတြကဆက္ဆံသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳေျပာၾကားသြားပါတယ္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment