9.27.2009

အထက္ျမန္မာျပည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ လႈပ္ရွားမႈသတင္းUpper Burma Students Thetmaga

ေန႔စြဲ - ၂၇ . ၉ .၂၀၀၉

အေၾကာင္းအရာ ။ ၂ ႏွစ္ျပည့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳ သတင္းေပးပို႔ျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထက္ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢ မွ ယေန႔ (၂၇.၉.၂၀၀၉) ေန႔တြင္ မႏၱေလး၊ေတာင္ႀကီး၊ျမစ္ႀကီးနား၊ ကေလး ၊လာရွိုး၊ ပင္လံုႏွင့္ ေရႊဘို ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ ၄” x ၆” အရြယ္အစားရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ပံုပါ ပို႔စကဒ္ အေစာင္ေရ (၁၀၀၀) ေက်ာ္အားျဖန္႔ေ၀သည့္ လွုပ္ရွားမွဳအား ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔အပ္ပါသည္။

ထိုလွဳပ္ရွားမွဳ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုရားသားေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ား ေသြေျမ က်ခဲ့ေသာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ကို ဦးညြတ္ အေလးျပဳသည့္ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ၿပီးျပဳလုပ္မည့္ တတိယအႀကိမ္ ပတၱနိကၠဳဇၨ်န ကံေဆာင္ သပိတ္ၾကီး မွတဆင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ရွားမွဳႀကီးကို ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္္ လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ တတိယအႀကိမ္ ပတၱနိကၠဳဇၨ်န ကံေဆာင္ သပိတ္ၾကီးမွတဆင့္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ရွားမွဳႀကီးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထက္ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ သံဃာေတာ္ အရွင္ ျမတ္မ်ား ႏွင့္ အတူ လက္တြဲၿပီး ေအာင္ပြဲရသည္အထိ စစ္အစိုးရအား တိုက္ပြဲ၀င္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ အထက္ဗမာျပည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အီးေမးလ္ ubst.burma@gmail.com သို႔ ေမးျမန္းနိဳင္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

သန္းနိဳင္

တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

အထက္ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢ

ubst.burma@gmail.com

www.ubst.co.nr

No comments:

Post a Comment