9.30.2009

ဖိုးလျပည့္၏ ႀကံဖြ႕ံလူငယ္မ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ဟုဆိုကာ အီးေမးမ်ားတြင္ ျပန္႔ေနေသာ သတင္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ အသင္းသားအားလံုး သိေစရန္

ဖိုးလျပည့္ ( ခ ) ေနေရႊေသြးေအာင္

ႏိုင္ငံေတာ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္

ယေန႔ကာလတြင္ သံဃာ့ အေယာင္ေဆာင္မ်ားမွ သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္လွ်က္ရွိေသာ ျပည္သူတို႔အား ျခိမ္းေျခာက္ထားပါသည္။ ထိုအျခင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မင္းမဲ့စ႐ိုက္မ်ား ျမိဳ႕ရြာ အသီးသီးတြင္ ေပၚေပါက္လာ ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ တို႔အား မီး႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မင္းမဲ့၀ါဒီ လူစုလူေ၀းမ်ား သုတ္သင္ ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းပညာအား အသံုးျပဳၾကရန္ႏွင့္ အသင္းသားတစ္ဦးစီ၏ လက္ထဲတြင္ အသင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အဆင့္ျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကပါရန္ နည္းပညာ ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါသည္။

အိမ္တြင္းလက္လုပ္မုိင္း ပထမအမ်ိဳးအစား ( တစ္အခ်ိဳးတစ္ )

၁။ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား -

( က ) ပိုတတ္ဆီယမ္ကလိုရိတ္။ ။ အျဖဴေရာင္ရွိျပီး အစိုင္အခဲ ပံုသ႑ာန္ရွိသည္။ တခါတရံ အမႈန္႔အျဖစ္ေတြ႔
ရတတ္ျပီး ၎ကို သစ္ပင္ၾကီးမ်ိဳး ( အုန္းပင္၊ သရက္ပင္ ) မ်ား အတြက္ အပင္ အားျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အပင္ကို ဖ်က္
ဆီးတတ္ေသာ အင္းဆက္ပိုးမ်ား သတ္ရန္ အသံုးျပဳသည္။ ဓာတုေဗဒ အေခၚအရ KCLO3 ။ ျမန္မာျပည္သစ္သီး
၀လံ ျခံမ်ားတြင္ ရႏိုင္သည္။

( ခ ) သၾကား။ ။ လူတိုင္း သံုးစြဲႏိုင္သည့္ ပစၥည္းျဖစ္ျပီး ေနရာမေရြး လြယ္ကူစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။

၂။ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ -

( ကက ) ပိုတတ္ဆီယမ္ကလိုရိတ္ကို ဦးစြာမႈန္႔ႏိုင္သမွ် မႈန္႔ေအာင္ ၾကိတ္ပါ။
( ခခ ) သၾကားကိုလည္း အမႈန္႔ျဖစ္ေအာင္ၾကိတ္ပါ။
တခုခ်င္းစီကိုၾကိတ္ရမည္။ ျငဳပ္ဆံု၊ လက္ဆံုမ်ားျဖင့္ ေထာင္းလွ်င္ တစ္ခုေထာင္းျပီးပါက စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးျပီးမွ ေနာက္တစ္ခုေထာင္းရမည္။ ေရာမေထာင္းရ။ ေရစိုျခင္း၊ ေရေငြ႔႐ိုက္ျခင္း မရွိေစရ။ ႏွစ္ခုစလံုး အမႈန္႔ျဖစ္ပါက ( လိုအပ္လွ်င္ ပိတ္စိမ္းပါ၊ ဇကာျဖင့္ သန္႕စင္ပါ။ ) ျပီးလွ်င္ ပိုတတ္ဆီယမ္ ႏွင့္ သၾကားဆတူေရာ၍ သမေအာင္ေမႊလိုက္လွ်င္ ျပင္းထန္ေသာ ယမ္းကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၎ယမ္းကို အမာထည္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ လူသတ္မိုင္းအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေရာစပ္ျပီးသားအမႈန္႔မ်ားကို မိမိလိုရာ ဗူး၊ ပုလင္းစသည့္ပစၥည္းမ်ား အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းရမည္။ ကက္ျဖင့္ ၎ယမ္းကို ေဖာက္ခြဲလိုပါက ယမ္းအတြင္းသို႔ ကက္ ကိုထည့္၍ လွ်ပ္စစ္၊ ဘတၳရီ၊ ဓါတ္ခဲ စသည္တို႔ျဖင့္ ေဖာက္ခြဲႏိုင္သည္။ ကားအိပ္ေဇာပိုက္ ( သို႕ ) လစ္ပိုပုလင္းအရြယ္အစားကို အသံုးျပဳ၍ ယမ္းသြပ္ျပီး အိပ္ေဇာပိုက္ထဲသို႔ ထည့္ထားပါက အင္ဂ်င္စက္၏ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။ ကက္မလိုပါ။ အလြန္အသံုးတည့္ေသာနည္းျဖစ္သည္။

၉ အခ်ိဳး ၁
၁။ လိုအပ္ေသာပစၥည္း။
( က ) ပိုတက္ဆီယမ္ကလိုရိတ္
( ခ ) အမဲဆီ ( စက္သံုးအမဲဆီ )

ပိုတက္ဆီယမ္ကလိုရိတ္ကို အမႈန္႔ၾကိတ္ပါ။ ၎အမႈန္႔ ၉ ဆ ႏွင့္ ၁ ဆ ကိုေရာ၍ သမေအာင္ေမႊပါ။ တနာရီခန္႔
ၾကာလွ်င္ ၎ကို ယမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး တစ္အခ်ိဳးတစ္ ယမ္းကဲ့သို႔ မိမိဦးေႏွာက္ကိုသံုး၍ ေဖာက္ခြဲ
ႏိုင္ပါသည္။
အီးေမးမွတဆင့္ ေပးပို႔လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment