9.12.2009

ၾကားျဖတ္သတင္း

ဦးဝင္းတင္ ေနအိမ္ျပန္ေရာက္ၿပီ
ယေန႔မနက္ ၁၀နာရီခန္႔ က ေနအိမ္မွ ေဆြးေႏြးစရာရွိသည္ဟု SB မွ လာေရာက္ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရသူ NLD ဦးဝင္းတင္သည္ ယခုအခါ သူေနထိုင္ေနေသာ ေက်ာက္ကုန္းမွ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နီး စပ္သူ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ေျပာျပပါသည္။
မည့္သည့္အတြက္ ေခၚေဆာင္သြားသည္ကို မသိရေသးေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာရက္က သူေရးသားခဲ့ေသာ “ ျမန္မာလူထု အလုိ မရိွသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ” An ‘Election’ Burma’s People Don’t Need ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပါတ္သက္၍၄င္း သူ၏ သေဘာထား ခိုင္မာ ျပတ္သားစြာ ရပ္တည္မႈအတြက္ ေခၚယူ သတိေပးသည့္ သေဘာသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment