9.11.2009

ရန္ကုန္တိုင္း ရဲမွဴးဝင္းႏိုင္ကို BSI မွ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေန

ရန္ကုန္တိုင္းရဲမွဴး ဝင္းႏိုင္ကို ေရွာင္တိမ္းေနရာမွ မႏၱေလးတြင္ ေျခရာခံမိသျဖင့္ ယခုအခါ BSI ေခၚ အမ်ိဳးသား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဌာနမွ စစ္ေဆးေနသည္ဟု သိရသည္။
၄င္းအား အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ကို စစ္ေဆးေနသလို သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အလွျပဳျပင္ေရးဆိုင္ အပါအဝင္ သူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုပါ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရပါသည္။
စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ၿပီးစီးလွ်င္ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ မည့္အျပင္ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟု သိရပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment