9.10.2009

ခရီးရွည္ ခ်ီတက္သူမ်ား လာမည့္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာ့သို႔ ဝင္ၿပီ

မိုင္ ၉၀၀ ခရီးစဥ္၏ ၈၈ ရက္ေျမာက္ခရီး 88th day of 900 miles for Long March


ခရီးရွည္ခ်ီတက္ျခင္း (၈၈) ရက္ေျမာက္
စက္တင္ဘာ (၄) ရက္၊ ၂ဝဝ၉

နယူးဂ်ာစီတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ တံတားကို ေက်ာ္ၿပီးေသာ္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႔သို႔ ဝင္မည္ဟု အစီအစဥ္ရွိခဲ့၏။ နံနက္ (၈) နာရီ (၄ဝ) မိနစ္တြင္ ဆိုင္ေရွ႔မွ စတင္ခ်ီတက္သည္။ ေတာလမ္းသည္ မေန႔ကအတိုင္း ခတ္မဆိတ္ပင္။ အျပည့္အစံုသို႔

No comments:

Post a Comment