10.29.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမႈ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ အတြက္ ေရွ႔ေနႏွစ္ဦးႏွင့္သာ ေတြ႕ဆံုခြင္ရ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင့္ ဦးၾကည္ဝင္းတို႔သည္ ယေန႔ေန႔လည္ ၂နာရီမွ ၃နာရီခြဲခန္႔အထိ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့ၿပီး ဗဟို တရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ တင္မည့္ သူမ၏ အယူခံလႊာအတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အျခားေရွ႔ေန ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးလွမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္တို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေျပာျပပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ထိုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး သူမအေနႏွင့္ သူမ၏ အမႈအတြက္ ေရွ႔ေန ေလးဦးကို ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္ရာ အမႈအတြက္ တိုင္ပင္ရာတြင္ ေရွ႔ေန ၄ဦးလံုးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစ္သလို သူမေရွ႕ေနအားလံုး၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို နားေထာင္လိုသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ထိုအတြက္တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေတာင္းဆိုစာတေစာင္ ေရးသားရန္ကိုပါ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟုသိရပါသည္။
ထို႔အတူ သူမ၏ ေနအိမ္ကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ဗိသုကာ ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ကိုပါ ထည့္သြင္း ေတာင္းဆို ေပးရန္ကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ ေျပာပါသည္။
ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ အယူခံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈအတြက္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူမ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိရသေလာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်မ္းမာေရး အေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္ေနပံု ရသည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပသြားပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment