10.29.2009

ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္သံရံုးေရွ႕
ရခိုင္ျပည္ မွထြက္ရွိသည္႕ေရနံ နွင ့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း နွင့္ ရွမ္းျပည္ကိုျဖတ္ကာ တရုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းျမိဳ႕ထိ သယ္ယူ ပို့ေဆာင္မည့္ ပိုက္လိုင္း (၂ ) ခုအား ရပ္တန့့့္ရန္ နိုင္ငံတကာရွိ တရုတ္သံရံုးမ်ားေရွ႕တြင္ ကန့္ကြက္ဆႏၵ ျပပြဲမ်ားကိုယေန႕ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အလားတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိျမိဳ႕ တရုတ္သံရံုးေရွ႕တြင္လည္း ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျပည္ပ-ဂ်ပန္) မွဦးေဆာင္က်င္းပသည္႕ ဆနၵျပပြဲကို ယေန့ ၂၀၀၉ ခုေအာက္တိုဘာလ (၂၈ ) ရက္ေန့တြင္ျပဳလုပ္ ခဲသည္။ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေအာက္ပါ link တြင္ၾကည္႕ႏိုင္ပါသည္။
http://picasaweb.google.com/zawzaw.aung460/InFrontOfChinaEmbassyTokyoJAPAN28102009#
လႊတ္ေတာ္အမတ္SUEMATSUSANမွ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးအားညစာျဖင့္ေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္း။
Oct 28, 2009
写真: 48·枚 – 11 MB
一般公開
ျမန္မာဒီမိုကေရစီအေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သမဂၢ -အတြင္းေရးမႉး SUEMATSU SAN မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအင္အားစုအဖြဲ ့့အစည္းအသီးသီးအား ညစာျဖင့္ေကၽြးေမြးဧည့္ခံ၍ ျမန္မာ့အေရးကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပၾကားခဲ့ျပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)ဂ်ပန္ဌာနခြဲမွ ဥကၠဌ ဦးသန္ ့ဇင္ဦးႏွင့္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အဖြဲ ့ ၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ဓါတ္ပံုမ်ားၾကည့္ရန္....

No comments:

Post a Comment