10.26.2009

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္မ်ား

ေခတ္ၿပိဳင္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္
ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္
NEJ / ၂၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၉

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း မီွတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလံုးသည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိၾကေပသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္အခါ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ စုစည္းေနထိုင္ၾကမည့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ယခုရွိေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးကို စုစည္းၿပီး ညီၫြတ္သည့္ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္ လိုအပ္သည္ဆိုသည္ကိုလည္း အားလံုးက ကိုယ္စီကိုယ္င လက္ခံ သေဘာတူၾကေပသည္။ မည္သို႔မည္ပံု စနစ္တက် ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မည္ ဆိုသည္ကိုသာ ၀ိုင္း၀န္း စဥ္းစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔နည္းတူ ယေန႔လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လက္နက္အားကိုးႏွင့္ မတရားရယူသိမ္းပိုက္ထားသည့္ နအဖစစ္အုပ္စုကလည္း သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး လိမ္လည္အတည္ျပဳထားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း တိုင္းျပည္ကို စစ္ကြၽန္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ သူတို႔ ရာသက္ပန္ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္မည့္ “အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီသည့္ တခုတည္းေသာ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္” ဆိုသည္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ စိုင္းျပင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

နအဖစစ္အုပ္စုသည္ သူတို႔ ရာသက္ပန္ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာ စစ္တပ္ကို ထူေထာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ (၂၀)ခန္႔က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားခဲ့ၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔အသြင္ ကူးေျပာင္းရန္ အပူတျပင္း ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

န၀တ/နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို အခ်ိန္ယူၿဖိဳခဲြႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ မက္လံုးေပးၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ား ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ေရရွည္၌ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုး စီးပြားေရးေလာဘေဇာတိုက္ၿပီး ေအာက္ေျခထုႏွင့္ ကင္းျပတ္ကာ ေရေႁမြမ်ား ျဖစ္သြားမည္ဟု စစ္အုပ္စု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပံုေပၚသည္။ ထိုသို႔ေရေႁမြျဖစ္ခ်ိန္က်မွ အလြယ္တကူ ေျခမႈန္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ယခုအခါ နအဖစစ္အုပ္စုမွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းေရးကို အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ လာသည့္ အခါတြင္ စီးပြားေရးေလာဘေဇာတိုက္ကာ ေရေႁမြျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည့္ အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔အမ်ားစုက နအဖ၏ လိုလားခ်က္ကို အလြယ္တကူ လိုက္ေလ်ာခဲ့ၾကရၿပီး တင္းခံေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားထဲမွ အင္အား အနည္းဆံုးျဖစ္ေသာ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူမ်ဳိးစုမ်ားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု (MNDAA) ကိုလည္း နအဖက အင္အားသံုး တိုက္ခိုက္ျပခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ေနသည့္ ဝျပည္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA)၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (KIO)၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NDAA – ESS) မိုင္းလားအဖြဲ႔၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ (SSA-N)၊ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ (NMSP) တို႔ကိုလည္း အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ နအဖစစ္တပ္မွ စစ္ေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

သို႔ေသာ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရး လက္ခံရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ အင္အားကိုယ္စီကိုယ္င ရွိၾကသည့္ နည္းတူ အလြယ္တကူ အညံ့ခံမည့္ အေနအထား မေတြ႔ရသည့္အတြက္ ဗိုလ္သန္းေရႊ ဦးစီးသည့္ နအဖ စစ္အုပ္စုက အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား႐ူး႐ူးကာ အတင္းအဓမၼ မဆင္မျခင္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မည္ ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး အႀကီးအက်ယ္ေတာက္ေလာင္ၿပီး အလံုးစံု ပ်က္သုဥ္း ေၾကမြမည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားႏိုင္ေပသည္။

ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနဆိုးႀကီးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ စစ္အုပ္စု၏ အနာဂတ္ထြက္ေပါက္ ေကာင္းမြန္ လွပေစရန္အတြက္ နအဖအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အား စစ္ကြၽန္ျပဳေရးစီမံကိန္းကို စြန္႔လႊတ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလံုးက လက္ခံသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး အေျပာင္း အလဲ တရပ္ အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳလိုေပသည္။

ထို႔ေနာက္ အင္အားစုအသီးသီးက လက္ခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတရပ္ေပၚေပါက္ေရး ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းၿပီး ထိုအစိုးရ၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုအသီးသီး၊ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အသီးသီး၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံျပဳမႈမ်ားျဖင့္သာ တခုတည္းေသာ စုစည္းညီၫြတ္သည့္ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ကို ၀ိုင္း၀န္းထူေထာင္ၾကပါစို႔ဟု ေခတ္ၿပိဳင္က တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရေပသည္။

အမွန္တရား ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

အမွန္တရားဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁ ၊ အမွတ္ ၈


အေျခခံ ဥပေဒကို စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲထားၿပီး အဘက္ဘက္မွ အသာစီးယူ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ထားေသာ္မွ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ မရွိေသးသည့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ၾကရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၾကရန္ အတင္း ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္ရာမွ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လာၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြား လာသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ ရသည္။ ထိုအျပင္ သူတို႔ အလိုက် မေဆာင္ရြက္လွ်င္ အၿပီးအျပတ္ ေျခမႈန္းမည္ဟု ေလသံပစ္ေနသည္။
ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ထိုသို႔ဇြတ္တိုး လုပ္ကိုင္လာလွ်င္ လူထု တိုက္ပြဲျဖင့္ ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ စုစည္း လာေနၾကသည္။ နအဖ တို႔ အေနျဖင့္ သူတို႔ လမ္းျပေျမပံု အတိုင္း ဇြတ္ဆက္သြားလွ်င္ အလံုးစံုေသာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖင့္ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရ ေပေတာ့မည္။
ထိုအက်ပ္အတည္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးသန္းေရႊထံ တိုက္ရိုက္ စာေရးကာ ပူးေပါင္းညွိႏိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဦးသန္းေရႊ အတြက္ ေရႊလက္ျဖင့္ ႀကိဳဆိုေသာ အခြင့္အေရးဟု ဆိုရေပမည္။ ထိုအေျခအေနအတိုင္း ပါးနပ္စြာျဖင့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိုင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့လွ်င္ ယခု အၾကပ္အတည္းကို ေအးခ်မ္း စြာ ေျပလည္ေစႏိုင္သည့္ ထြက္ေပါက္လဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ သမိုင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ ဆယ္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးလဲ ျဖစ္ေပသည္။
ေဆြးေႏြးညွိႏိုင္း အေျဖရွာၾကျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ႏိုင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းကို ေျမသို႔ ခ်နင္းၿပီး ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ အလံုးစံု ပ်က္စီးေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ထို၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ဆုတ္ကိုင္ သြားမည္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ကမာၻေပၚတြင္ မည္သည့္ စစ္အာဏာရွင္မွ ဇတ္သိမ္း မေကာင္းခဲ့သည့္ အျဖစ္ကို သတိမူသင့္သည္။ အေလာင္းကိုပင္ ဂူသြင္းသၿၤဂိဳလ္ရန္ မဝံ့ခဲ့သည့္ သြားေလသူ ဦးေနဝင္းကို သခၤန္းစာ ယူသင့္ သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဦးသန္းေရႊသာ မဟုတ္ပဲ မည္သည့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တြင္ မဆို တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ကယ္တင္ရန္၊ တိုင္းျပည္အလံုးစံု ပ်က္စီးမည့္ အေရးမွ ကယ္တင္ရန္၊ မိမိတို႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ နာမည္ပ်က္ အရွက္ရေတာ့မည့္ အေရးမွ ကယ္တင္ရန္ ညီတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရွိေနၾကသည္ဟု ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment