11.06.2009

ေ႐ႊတိဂုံရွိ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာက္တုိင္ကို မ၀င္ရနယ္ေျမ သတ္မွတ္

E-mail Print
ေရႊတိဂုံေစတီတြင္ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကုိ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပရန္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား လွ်ဳိ႕၀ွက္သစၥာျပဳသည့္ အထိမ္းအမွတ္ စုိက္ထူထားေသာ သမိုင္း၀င္ ေက်ာက္စာတုိင္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက အထူးကန္႔သတ္ နယ္ေျမသတ္မွတ္၍ ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေပၚမွ သမိုင္း၀င္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာက္စာတိုင္ (ဓာတ္ပုံ - Danburg Murmur)

အဆုိပါ သမုိင္း၀င္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္စာတုိင္ ေနရာကိုျပည္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈခြင့္ မျပဳႏုိင္ရန္ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ညႊန္ၾကားထား ျခင္းေၾကာင့္ ထုိသို႔ ပိတ္ပင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေရႊတိဂုံေဂါပက အဖြဲ႕မွ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

“ဒီေက်ာင္းသား သပိတ္စဖို႕ သစၥာျပဳတဲ့ ေက်ာက္တုိင္ေနရာက ဘယ္သူကိုမွ ၀င္ၾကည့္ခြင့္ မေပးပါဘူး။ ဒီေနရာက အထူး ကန္႔သတ္ နယ္ေျမပါ။ လူႀကီးေတြရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ အရ ပိတ္ထားတာပါ”ဟု ေရႊတိဂုံေစတီ ေဂါပက ၀န္ထမ္းတဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ေက်ာင္းသား သပိတ္ဟုဆိုႏုိင္ေသာ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသား အေရးေတာ္ပုံႀကီး စတင္ ေပါက္ဖြားရန္ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား လွ်ဳိ႕၀ွက္တုိင္ပင္ စည္းရုံးသစၥာ ျပဳခဲ့သည့္ ေရႊြတိဂုံ ကုန္းေတာ္၊ စေနေထာင့္ အနီး၊ ေနလ ဘုရားႏွစ္ဆူ ေဘးရွိ စိုက္ထူထားေသာ ယင္းသမုိင္း၀င္ ေက်ာင္းသား သပိတ္ ေက်ာက္စာတုိင္ ပတ္၀န္းက်င္ တခုလုံးကုိ သံပန္းမ်ားျဖင့္ ကာရံထားၿပီး အနီးတြင္ ေရႊတိဂုံ ေဂါပက အဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ခ်ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

ထိုေက်ာက္စာတုိင္သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈရန္ ႀကဳိးစားသူမ်ားကို ေဂါပကအဖြဲ႔ လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ားက တားျမစ္ၿပီး ဓာတ္ပုံရုိက္ျခင္း၊ ေက်ာက္စာတုိင္ အေၾကာင္း ေမးျမန္းျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ားကို ႀကိမ္းေမာင္း ႏွင္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဘုရားဖူးမ်ားက ေျပာသည္။

စစ္အစုိးရက ယင္း သမုိင္း၀င္ေက်ာက္စာတုိင္ကုိ ပိတ္ပင္မႈျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အဆုိပါအထိမ္းအမွတ္ေနရာကို ၾကည့္ရႈၿပီး မတရားမႈအား ေတာ္လွန္လိုစိတ္မ်ား ေပါက္ဖြားလာမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အင္အားႀကီး မားေသာ အဂၤလိပ္အစိုးရကိုပင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားက အႏုနည္းျဖင့္ ပထမဆုံး စတင္အံတုခဲ့ၾကသည္ ဆိုေသာ သမုိင္းသင္ခန္းစာမ်ား ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားလို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒဂုံတကၠသိုလ္ သမုိင္းဘာသာ နည္းျပ ဆရာတဦးက ဆိုသည္။

စစ္အစုိးရ ပိတ္ပင္လိုက္ေသာ ေရႊတိဂုံကုန္းေတာ္ေပၚမွ သမုိင္း၀င္ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာက္စာတုိင္တြင္ ၁၉၂၀ ေက်ာင္းသားသပိတ္ဆင္ႏႊဲမည့္ေဆြးေႏြးသစၥာျပဳသည့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားႀကီး ၁၁ ဦး၏အမည္ မ်ားကိုေရးထုိးထားရာ ၄င္းတုိ႔၏ အမည္မ်ားမွာ ကိုဘရွင္-သံတြဲ ၊ ကိုညီပိတ္၊ကုိဖိုးကြန္း၊ ကိုဧ၊ ကုိလွတင္၊ ကုိဘဦး၊ ကုိေဖသိန္း၊ ကုိထြန္း၀င္း၊ကုိဘရွင္-ထား၀ယ္၊ ကုိဘခင္၊ ကုိေအာင္ဒင္ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဤေနရာတြင္ အဂၤလိပ္အစုိးရ၏ မတရားေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပဒကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ေက်ာင္းသားမ်ား လွ်ဳိ႕၀ွက္ သစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု ေက်ာက္စာတုိင္တြင္ေရးထုိးထားသည္။ ထိုသို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား စတင္ သပိတ္ေမွာက္ေသာ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္၊ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၈၂ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လဆုတ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို အမ်ိဳးသားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလြန္းသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကို အဂၤလိပ္အစုိးရက ၁၉၂၀ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္အတြက္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားက ထိုဥပေဒကို စတင္ သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊတိဂုံေစတီသည္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ဘာသာေရးအရ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေနရာျဖစ္ သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္လည္း အေရးႀကီးေသာေနရာ တခုျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ေရႊတိဂုံေစတီကိုအေျချပဳသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ၾက သည္။

“ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္က ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ေနရာပဲ။ ဒီေနရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြသမုိင္း၀င္မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒီေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အေနာက္ဘက္မုခ္မွာ သမုိင္း တြင္မယ့္ လူထုမိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာခဲ့ၾကတယ္”ဟု သမုိင္းသုေတသီစာေရးဆရာ တဦးကလည္း ေျပာသည္။

၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဟု ကမၻာတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္သံဃာႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ စစ္အစိုးရကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားသည္လည္း ေရႊတိဂုံေစတီကုိ အေျချပဳျဖစ္ေပၚခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရသည္ ေရႊတိဂုံေစတီရွိ သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ားကိုပိတ္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိရန္ လုံၿခဳံေရးတင္းက်ပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရုံမွ်မက ေရႊတိဂုံ ေစတီေဂါပကအဖြဲ႕ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုစစ္တပ္အၿငိမ္းစား အရာရွိမ်ားျဖင့္ အစားထုိးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သမိုင္း၀င္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာက္စာတိုင္ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား လာေရာက္ အေလးျပဳစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - PEACE)

“ခုေနာက္ပုိင္း ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕နဲ႔ လုံၿခဳံေရး၊ ဘုရားေ၀ယ်ာ၀စၥ လုပ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြမွာ စစ္တပ္ အၿငိမ္းစား အရာရွိေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစု၀င္ ေတြကိုပဲ ထည့္လာတယ္” ဟု ေရႊတိဂုံ ေစတီ အလွဴခံဌာနမွ ၀န္ထမ္းတဦးက ဆုိသည္။

အဆိုပါ ၀န္ထမ္း၏ အဆုိအရ လက္ရွိ ေဂါပကအဖြဲ႕၊ လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလုံးသည္ စစ္တပ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တပ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ ေဂါပက အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို စစ္တပ္ အၿငိမ္းစား အရာရွိမ်ားျဖင့္ အစားထုိး ျခင္းသည္ ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအ၀ုိင္း အတြက္ လက္မခံႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ သံဃာေတာ္ တပါးက မိန္႔ၾကားသည္။

“ဘုရားလူႀကီး ဆိုတာက ရပ္ရြာကလည္း ၾကည္ညဳိ ေလးစားရမယ္။ ဘုရားလူႀကီး လုပ္မယ့္ သူကိုယ္တုိင္ကလည္း ဘာသာေရးကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ၾကည္ညဳိၿပီး မေကာင္းမႈ ဟူသမွ် မလုပ္ကုိင္ဘူးတဲ့ ပုဂၢဳိလ္၊ သီလ၊ သမာဓိစင္ၾကယ္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးမွ ဘုရားလူႀကီး၊ ဘုရားေဂါပက ျဖစ္ထုိက္တယ္” ဟု ထုိသံဃာက မိန္႔ဆုိသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီရွိ သမုိင္း၀င္ ေက်ာင္းသား သပိတ္ ေက်ာက္စာတုိင္ အျပင္ေစတီရင္ျပင္ ေအာင္ေျမ တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးဆုေတာင္းပြဲမ်ား၊သစၥာျပဳပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေစရန္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ညႊန္ၾကားထားသည္ ဟုလည္း ၎က ဆုိသည္။

ယခုအခါ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ လုံထိန္းရဲမ်ား အၿမဲခ်ထားၿပီး အဆုိပါ လုံၿခဳံေရးယူေနေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ရင္းမ်ားသည္ေရႊတိဂုံေစတီပတ္၀န္းက်င္ရွိဓမၼာရုံမ်ားတြင္ အေျချပဳတပ္စြဲထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment