11.13.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံလႊာ ဗဟို တရားရံုးခ်ဳပ္သို႔တင္သြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမႈအတြက္ ၈မ်က္ႏွာရွိ အယူခံလႊာကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ NLD ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။
ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္ေျပာျပရာတြင္ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အယူခံလႊာမ်ားကို ၾကားနာရန္အတြက္ ႏွစ္ပါတ္ႀကိဳတင္၍ ရံုးေရွ႕ ေၾကျငာသင္ပုန္းတြင္ ကပ္ထားေလ့ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈကဲ့သို႔ အေရးႀကီးေသာ အမႈမ်ားကိုမူ ေရွ႕ေနမ်ားကို မည္သည့္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရမည္ကို ႏွစ္ပါတ္ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ေလာေလာဆယ္တြင္ သူတို႔ အေနျဖင့္ ဗဟို တရားရံုးခ်ဳပ္၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရန္သာ ရွိပါေၾကာင္း ဥိးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပသြားပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment