11.30.2009

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ယာယီ ပတ္စပို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚတုန္႔ျပန္မႈ အထူးေႏွးေကြး

နို၀င္ဘာ၃၀

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မအစိုးရတို႔အေကာင္အထည္ေဖၚေနေသာယာယီပတ္စပို ့လုပ္ငနး္စဥ္ အေပၚ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား တုန္ ့ျပန္မႈမွာ ေႏွးေကြးလြန္းသျဖင့္ အထူးစဥ္းစားစရာ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာန နိုင္ငံျခား အလုပ္သမားမ်ား ေရးရာမန္ေနဂ်ာ နိုင္ထနစ္နႏိြဳင္မွ ျပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းက ၀န္ၾကီးဌာနအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ျပီးခဲ့ေသာနို၀င္ဘာ၂၈ ရက္ေန ့အလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာန အစည္းအေ၀း (နိုင္ငံျခား အလုပ္သမားမ်ား မူ၀ါဒေရးရာ သံုးသပ္ေဆြေႏြးပဲြ) တြင္ မန္ေနဂ်ာက “ဇူလိုင္လကတည္းက ယခု အခ်ိန္ထိ ျမန္မာအလုပ္သမား ရွစ္ေသာင္း ယာယီပတ္စပို္ ႔လုပ္ဖုိ ့ေဖါင္ေတြ ျဖည့္ျပီး ေလွ်ာက္ထားခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက သူတို႔ နိုင္ငံသား အျဖစ္ အတည္ျပဳျပီးေတာ့ အေၾကာင္းျပန္တာက အလုပ္သမား သံုးေသာင္း ဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ လူငါးေသာင္းက ဘာေတြျဖစ္လို႔ အေၾကာင္း မျပန္တာလဲ၊

ေလးလေက်ာ္ ငါးလနီးပါး လုပ္လာျပီး နည္းနည္းခ်င္းစီ လာလုပ္ေနၾကတာ စုစုေပါင္း ကေန႔အထိ လူေပါင္း ၄၀၀၀ ပဲ လုပ္ေသးတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားက ၇၀၀၀၀၀ ရွိတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ နိုင္ငံသားအျဖစ္ စီစစ္လို ့မရတဲ့ လူေတြကို ၂၀၁၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလကုန္ဆိုရင္ ဥပေဒအရ နိုင္ငံအျပင္ဘက္ကို ေမာင္းထုတ္ရမယ့္ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္”ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အခ်က္အလက္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ားတြင္ ျပည့္စံုမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ယာယီပတ္စပို႔ လုပ္ငနး္စဥ္အတြင္း ထိုင္းဘက္က အခက္အခဲ မရွိေသာ္လည္း၊ ျမန္မာ ဘက္မွ ဘာေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ျပီး ေႏွာက္ေႏွွးၾကန္ ့ၾကာ ေနသည္ကို မိမိတို ့စဥ္းစားမရ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

နယ္စပ္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြ၊ ကရင္ေတြ၊ မြန္ေတြနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာလို ့ေခၚတဲ့ လူေတြ မ်ားလား၊ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ နိုင္ငံသားအျဖစ္ စီစစ္ မရရွိနိုင္ေသာ လူမ်ားကို မိမိတို ့ အစိုးရအေနျဖင့္ တရားမ၀င္ နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ ေဒးလီးနယူး သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

No comments:

Post a Comment