12.01.2009

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ကမၻာ့ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန ့အခမ္းအနား ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာမ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

ကမာၻ႕ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန႔ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲ အခမ္းအနားကို World Vision မွ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ရာ၊ မဲေဆာက္ ေဒသရွိ ေရြ႕ေျပာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက တက္ႀကြစြာ ပါဝင္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အတူ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း(MTC)၊ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ ဆရာမမ်ား အစည္း အရံုး(BMTA)၊ အမ်ိဳးသမီး ေစာင့္ေရွာက္ကူညီေရး အဖြဲ႕(SAW)ျ မန္မာျပည္သားအဖြဲ႕(JACBA) အစရွိေသာ အဖြဲ႔မ်ား အျပင္ ေဒသအတြင္းရွိ ေရြ႕ေျပာင္းျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ မိုက္ဂရန္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ား ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား တစ္ေထာင္နီးပါးခန္႔ စုေဝးခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါသည္။
မဲေဆာက္ ေဆးရံုႀကီး စုရပ္မွ နံနက္ ၈နာရီ တိတိတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းကို ထိုင္းေက်ာင္းတခုမွ ဘင္ခရာ အဖြဲသားမ်ားက တီးမႈတ္၍ အခမ္းအနားကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၊ အခမ္းနားက်င္းပမည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ပိုစတာမ်ား အသီးသီးကိုင္ေဆာင္ကာ 'Stop AIDS' အစရွိေသာ ေႀကြးေၾကာ္သံမ်ားဟစ္ေႀကြးျခင္း AIDS ပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ကြန္ဒြန္မ်ား ေဝငွျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ နံနက္ ၉နာရီခန္႔တြင္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
World Vision မွ ျမန္မာ ဦးေရႊရိုး ေဒၚမိုးအကျဖင့္ ခ်ီတက္လာစဥ္ႏွင့္ အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ၿပီး လမ္းခရီးတြင္လည္း ေရဗူးမ်ား အေအးဗူးမ်ား ကမ္းခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ခ်ီတက္ပါဝင္သူမ်ား အားလံုးကို မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ ၾကာဆံဟင္းခါးျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့ပါသည္။
World Vision သည္။ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻ႕ AIDS ေန႔အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ရာ ယခုႏွစ္သည္ ၂၁ ႏွစ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment