12.04.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံလႊာကို ဗဟို တရားရံုးခ်ဳပ္ ၾကားနာမည္

ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္က သူတို႔၏ ရံုးေရွ႕ Notice Board တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၾကားနာမည္ဟု ယေန႔နံနက္က ထည့္သြင္း ေၾကျငာခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႔ေနႏွင့္ NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ထုတ္ေဖၚေျပာျပခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရားရံုးမွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္ယက္ေတာကို လက္ခံခဲ့သည့္ အမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁ႏွစ္ခြဲ သို႔ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုအမႈႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး သူမ၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ ၂ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း တရားရံုးခ်ဳပ္ သို႔ အယူခံလႊာ တင္းသြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းတရားရံုးခ်ဳပ္က ေအာက္ရံုး အမိန္႕ကို ဆက္လက္ အတည္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သူမ၏ ေရွ႔ေနမ်ားက နိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟို တရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ ဆက္လက္ တင္ျပ အယူခံခဲ့ရာ ဗဟိုတရားရံုးက လက္ခံထားခဲ့ၿပီး ၾကားနာမည့္ ေန႕ကို ယေန႔နံနက္က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဗဟို တရားရံုးခ်ဳပ္ အယူခံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈအတြက္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း အယူခံတြင္ ေနာက္ဆုံး အဆင့္လဲျဖစ္ပါသည္။
အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီ NLD သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာလႊဲေျပာင္းရန္ ျငင္းဆိုျခင္း ခံခဲ့ရသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာလည္း ယခုအထိ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခံခဲ့ရေသာ သက္တမ္းမွာ ၁၄ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment