1.01.2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရမည့္ေန႔ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

ဗဟိုတရား ရုံးခ်ဳပ္က ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ လက္ခံခဲ့ေသာ ႏိုဘယ္ၿငီမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ အတိုက္အခံ ဒီမို ကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ ၾကားနာမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အရ လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဖက္ေရွ႔ေနမ်ား၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို လက္ခံၾကားနာၿပီး အၿပီးျပတ္ အမိန္႔ခ်မည့္ ေန႔ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ လိမ့္မည္ျဖစ္ရာ ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ စြဲဆိုထားေသာ အမႈႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေနာက္ဆံုး အခြင့္ အေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို သိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အတြင္းသို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္ယက္ေတာ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရားရံုးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၈လသို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔အတူ ထိုအမႈႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ အယူခံ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္း တရားရံုးက ၂၀၀၉ ေအာက္တို ဘာလ ႏွစ္ရက္ေန႔က ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment