1.02.2010

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ အမည္ခံ အဖြဲ႕၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ရဲေဘာ္ တဦး၏ ေရးသား တင္ျပခ်က္

ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီဟု အမည္တပ္ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ား၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ မွတ္တမ္းကို သိရွိေလ့လာႏိုင္ရန္ အတြက္ ျဖန္႔ေဝလိုက္ပါသည္။ ထို႔သို႔ျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပည္ပ သတင္း ဘေလာ့မ်ားမွ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ေမးလက္တာမွ တဆင့္ သတင္းတင္ဆက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္၍ ထပ္မံ မေဖၚျပလိုေတာ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွ အမွန္တရားလိုလား ရဲေဘာ္တဦး ၏ ေရးသားခ်က္ကိုသာ အနည္းငယ္ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
သူ၏ ေရးသားခ်က္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ရက္ ေန႔တြင္ လူငယ္ေက်ာင္းသား ေခါင္ေဆာင္တဦးက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုပြဲကို ဦးသုေဝပါတီ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးရန္ေက်ာ္မွ ပြဲဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သလို ဒုဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးဘတင့္ေဆြကလည္း မယက သို႔ ဖုန္းဆက္ကာ တိုင္ၾကားခဲ့ဘူး ေၾကာင္းႏွင့္ အဲဒီပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဦးသုေဝက သူ႔ပါတီက လုပ္သေယာင္ေယာင္ မွိန္းေနခဲ့၍ ထိုပဲြကို ျပဳလုပ္ခဲ့သူ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ျပႆနာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း အီးေမးမွတဆင့္ ေရးသား ရင္ဖြင့္လာခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ ယခုပြဲကို ႀကီးႀကပ္ စီစဥ္သူမွာ ေအးလြင္ပါတီမွ ဒုဥကၠဌ ေဟာင္းျဖစ္သူ သိန္းတင္ေအာင္ ျဖစ္ၿပီး ေအးလြင္ နာမည္ပ်က္ေနခ်ိန္တြင္ နအဖႏွင့္ ပူးေပါင္း အကြက္ရိုက္ကာ တဖက္လွည့္ျဖင့္ ထိုစဥ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲကဲ့သို႔ ပံုမွားရိုက္ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး အတိုက္အခံ ဝက္ဆိုက္ မ်ားမွ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ညႊန္းဆိုကာ ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါသည္။
ထိုသူကပင္ ဆက္လက္၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ဦးသုေဝပါတီႏွင့္ မည္သို႔မွ ဆက္စပ္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေရးသားခဲ့ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုေရးသားခ်က္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းမွ ေရးသားတင္ျပသူ၏ အာေဘာ္အတိုင္း ေဖၚျပေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။
MyanmarPolicitic

No comments:

Post a Comment