1.12.2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရျခင္း မရွိေသာ အိမ္တြင္ ေနထိုင္ရၿပီး တရားမွ်တေသာ သူမ၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံး ေနဆဲဟု သူမေရွ႕ေနမ်ားေျပာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သူမအတြက္ လံုၿခံဳေရး အတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ အျခအေန မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ေနထိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း လာမည့္ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပရမည့္ အယူခံလႊာ အတြက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သူ သူမ၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာပါသည္။
သူမ၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ NLD ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပရာတြင္ သူႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ေရွ႔ေနအဖြဲ႕ တာဝန္ခံ ဦးၾကည္ဝင္းတို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ လာမည့္ ၁၈ ရက္ေန႔ အယူခံ အတြက္ ယေန႔ ေန႔လည္ခင္းက ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည့္ အေပၚ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပ သြားခဲ့ပါသည္။

ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကား ခ်က္အရ သူမ၏ ေနအိမ္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား အတြက္ သံပန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ရပ္ဆိုင္း ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး ထို မၿပီးၿပတ္ေသးသည့္ ျပဴတင္းေပါက္ သံပန္းမ်ား ေနရာတြင္ သစ္သားမ်ားျဖင့္ ယာယီ ပိတ္ဆို႔ ခိုင္းခဲ့ရာ ယခုအထိ ထို လံုၿခံဳမႈ မရွိေသာ အေျခ အေနတြင္ပင္ ေနထိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပ သြားခဲ့ပါသည္။
ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္ ေျပာျပရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုသို႔ ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အမိန္႔ကို ေလးစား လိုက္နာ၍ ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ ကခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ တြင္ သူမ၏ အကိုျဖစ္သူ ေအာင္ဆန္းဦး၏ ကန္ပကြက္ခ်က္ အရ စည္ပင္သာယာ၏ အမိန္႔ အတိုင္း သူမ၏ ေနအိမ္ျပဳျပင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ေသာ္လည္း ၊ ထိုကန္႔ကြက္ခ်က္ မိတၱဴကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရရွိႏိုင္ေရး အတြက္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ ၿပီး ေနာက္တေန႔မွ စ၍ သူမ၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ထို ကန္႔ကြက္ခ်က္၏ မိတၱဴကို ရရွိေသးျခင္း မရွိဟုလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
တရားဥပေဒ နည္းလမ္းက်နစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာမွ ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့ေသာ သူမ၏ ေနအိမ္ျပဳျပင္ခြင့္ အေပၚ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ သူမ၏ အကိုျဖစ္သူ ေအာင္ဆန္းဦး၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္ မိတၱဴကို ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ လိုအပ္ ေသာ္လည္း ယခုထိ မည့္သည့္ တုန္႔ျပန္ခ်က္ကိုမွ် မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကိုလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္း က ဆက္လက္ေျပာျပ သြားခဲ့ပါသည္။
ေဒၚောင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ဝင္း အတြင္းသို႕ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္ဝီလွ်ံ ယက္ေတာ အေစာင့္ အၾကပ္မ်ားကို ျဖတ္၍ က်ဴးေၾကာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ နအဖ မွ မတရား အမႈဆင္ တရားစြဲ ဆိုမႈ ျပဳခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္မွ သူမ၏ ေနအိမ္ လံုၿခံဳမႈ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ မလံုၿခံဳေသာ သူမ၏ ေနအိမ္ တံခါးမ်ားကို သံပန္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ကာလတြင္ ယခုကဲ့သို႔ စည္ပင္သာယာမွ တားျမစ္မိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ အတြက္ အာမခံခ်က္ မရွိေသာ သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ ေနရဆဲ ျဖစ္သလို ထိုသို႔ တားျမစ္ခ်က္ အေပၚ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ မည္သည့္ အခြင့္အေရးကိုမွ ရရွိျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment