1.19.2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံကို တလအတြင္း အမိန္႔ခ်ႏိုင္

imnot

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံအတြက္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္တြင္ ႏွစ္ဘက္ ေရွ႔ေနမ်ား၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ၾကားနာခဲ့ပါသည္။
ေန႔လည္ ၁နာရီ၃၀က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾက၏ ေရွ႔ေန အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးၾကည္ဝင္းႏွင့္ ဦးဥာဏ္ဝင္း တို႔က သတင္းေထာက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပ ရာတြင္ သူတို႔ အေနျဖင့္ ဦးေနဝင္း လက္ထက္က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ အေပၚမူတည္ၿပီး တရားစြဲဆိုထားသည့္ အခ်က္ကို အဓိက ထားေလွ်ာက္လဲ ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသြားပါသည္။
ဦးၾကည္ဝင္းက သတင္းသမားမ်ားကို ေျပာျပရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ထို၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ ပါ အခ်က္အရ ၁၉၉၈ ခု ဇူလိုင္လ ၂၀ရက္မွ ၁၉၉၅ ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္ေန႔ အထိ တႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၀၃ ေမလ ၃၀ရက္ေန႔မွ ယခုအထိ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ထိမ္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ထိုအေျခခံဥပေဒမွာ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ ထိုဥပေဒပါ အခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
အစိုးရေရွ႔ေနမ်ားက မူ ထိုအေျခခံ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း တရားဝင္ ေၾကျငာခဲ့ျခင္း မရွိ၍ အသံုးျပဳႏိုင္ ေၾကာင္း ေလွ်က္လဲၾကသည္ဟု ဦးၾကည္ဝင္းကပင္ ဆက္လက္ ေျပာျပပါသည္။
ဗဟို တရားရံုးခ်ဳပ္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ထိုသို႔ ၾကားနာၿပီးလွ်င္ ၁လ အတြင္ စီရင္ခ် ခ်ေလ႔ရွိသည္ ဟုလည္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
အကယ္၍ ယခု ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တရားသူႀကီး ႏွစ္ဦးထိုင္ ဗဟိုတရားရံုးတြင္ အထူးအယူခံ တင္သြင္းရန္သာ ရွိေတာ့သည္ ဟုလည္း ရွင္းျပသြားခဲ့ပါသည္။
သတင္းသမားမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ဦးၾကည္ဝင္းက ေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ တရားဥပေဒသည္ သူတို႔ဘက္တြင္ ရွိသည္ဟု အေလးအနက္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာျပသြားခဲ့ပါသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခ်ိန္မွ ယခုအထိ ၂၁ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ၁၄ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ

No comments:

Post a Comment