1.19.2010

ႏို႔ဖိုးကမ့္တြင္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားက UNHCR ကို ဆႏၵျပေနၾက

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
၁၉၊ ၁၊ ၂၀၁၀ ရက္ေန႔ ယေန႔ ေနလည္ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းရွိ UNHCR ရံုးေရွ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သမားေဟာင္းမ်ား အမ်ားစုပါဝင္ေသာ HOLD ဒုကၡသည္မ်ား၊ Reject ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ႏိုင္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ႀကန္႔ၾကာေနသူမ်ားမွ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔ ၂နာရီ ၄၀ မိနစ္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ထိုအခ်ိန္က အီးေမးလွမ္း ေပးပို႔သူက ေျပာပါသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္ အတြင္းက UNHCR မွ တာဝန္ရွိသူ အခ်ိဳ႔ ကမ့္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ဟိုးႏွင့္ ရီဂ်က္ထိသူ မ်ားကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး လာေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ား အစျပဳလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ထိုအခ်ိန္က ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူ တဦးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ႏို႔ဖိုးကမ့္ရွိ UNHCR တာ၀န္ရွိသူ ဘရာရမ္မွ HOLD ႏွင့္ Reject ကိုယ္စားလွယ္ တဦးစီကို ေခၚယူ ေဆြးေႏြးေနေသာ္လည္း တိက်သည့္ အေျဖတခုမွ်မရရွိေသးေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔သူက ေျပာျပပါသည္။
ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္ စခန္းမွ ပလာမွာ ခရီးသြားေနသျဖင့္ ပလာ၏အမ်ဳိးသမီးမွ UNHCR ႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားၾကားတြင္ ညွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းေပးလွ်က္ရွိသည္ ဟုလည္း သိ၇ပါသည္။

စိတ္၀င္စားမႈရွိပါက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေအာက္ပါဆိုင္ဖုန္း မ်ားျဖစ္ေသာ ၀၅၅ ၅၇၇၃၈၆ ၊ ၀၅၅ ၅၇၇၃၈၉၊ ၀၅၅ ၅၇၇၃၂၆ တို႔မွ တဆင့္ ကိုလွေအးႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္သူ တဦးဦး ကို ေခၚေပးပါရန္ ေျပာ၍ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔သူက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment