1.04.2010

CAC BURMA ၏ အမွန္တရားဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁ အမွတ္ ၁၀

အမွန္တရားဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁ အမွတ္ ၁၀ ကို ထုတ္ေဝ

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ႏိုင္ငံေရး အခ်ိဳးအေကြ႕ အေျပာင္းအလဲ မ်ားေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ သည္ ၂၀၁၀ သို႔ မၾကာ မွီ ေျပာင္းလဲေပေတာ့မည္။ ၂၀၁၀ သည္ေကာ မည္သည္တို႔ကို ေဆာင္က်ဥ္း လာမည္နည္း။

လမ္းေၾကာင္းႏွစ္သြယ္ကိုေတာ့ ထင္ရွား ပီျပင္စြာျမင္ေနရသည္။

ပထမလမ္းေၾကာင္းက နအဖ တို႔ အလိုက် စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲကာ မဲလိမ္ အတည္ျပဳထား သည့္ ၂၀၀၈ စစ္ဗိုလ္ တမတ္သား အေျခဥပေဒျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အဓမၼ က်င္းပကာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တရပ္လံုးႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မည့္ အလံုးစံု ပ်က္စီးေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာင္းဆိုထားသည့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိုင္း အေျဖရွာၾကေရး လမ္းေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

နအဖ ကေတာ့ သူတို႔ စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္သည့္ ပထမလမ္းေၾကာင္းကို သာ ဆက္ေလွ်ာက္ မည့္ အရိပ္အေယာင္ႏွင့္ စကားမ်ားကို တြင္တြင္ သံုးေနေသာ္လည္း တဖက္ ကလဲ လိုက္ေလွ်ာမႈ အခ်ိဳ႕ကို ျပခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္ လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနဆဲပင္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ေရွာင္လြဲမရသည့္ အခ်က္က ၂၀၁၀ တြင္ လမ္းေၾကာင္းတခု ကိုေတာ့ ေရြးရ ေပေတာ့မည္။ ထို႔အတူ အတိုက္အခံမ်ား ဘက္ကေကာ ထိုလမ္းေၾကာင္း ႏွစ္သြယ္ အတြက္ ဘာမ်ား ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ထားၾကၿပီလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းတခု လဲ ေပၚေပါက္လာခဲ့ ျပန္ပါသည္။

စစ္တုရင္ကစား သည့္ အခါ အနက္ရုပ္ကိုင္သူသည္ ခံစစ္ ကစားရသူျဖစ္၍ အျဖဴသမား တိုက္စစ္ ဆင္သည့္ အေပၚ အဆက္မျပတ္ ကာကြယ္ရင္း အေကာင္းဆံုး ျပန္လည္ တိုက္စစ္ ဆင္ႏိုင္သည့္ အကြက္ သို႔ တဖက္သား၏ မွားကြက္ကို ရွာေဖြကာ ကစားပြဲ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ကို ေျပာင္းလဲရပါသည္။

နအဖ ေရႊ႕ကြက္ေနာက္ကိုသာ ေတာက္ေလွ်ာက္ လိုက္ေနခဲ့ၾကရသည့္ အတိုက္အခံမ်ား ကေကာ တိုက္ပြဲခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ေျပာင္းလဲေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာ သို႔ သူတို႔တိုက္စစ္ကို အေကာင္းဆံုးရင္ ဆိုင္ႏိုင္မည့္ ခံစစ္နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ အတူ လံုေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား တုန္႔ျပန္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားရန္ အလြန္အေရးႀကီး ေနေပၿပီ ။

ပို၍ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ လႈပ္ရွားႏိုင္မည့္ စုစည္းအား အတြက္ နားလည္မႈ မ်ားစြာ ႀကိဳတင္ တည္ေဆာက္ထား သင့္ၿပီ ဟု အမွန္တရား ဂ်ာနယ္မွ အေလးအနက္ တင္ျပအပ္ပါသည္။


၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ၏ နွစ္ပါတ္လည္ အစီရင္ခံစာ

၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔မွ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၁၀ အတုအေယာင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္သြားရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုး ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ေပၚေပါက္ လာေစေရးႏွင့္ တရား မွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို တားဆီးႏိုင္ေရးတို႔ အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား အေနျဖင့္- ညီညြတ္စြာ အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာ နည္း လမ္းတခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္-
- တိုက္တြန္း နႈိးေဆာ္ေပးျခင္း၊ စည္းရုံး လႈပ္ရွားျခင္း၊ အားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အၾကံ
ဥာဏ္ေပးျခင္း။
-ျပည္သူ လူထုမ်ား အသိပညာ ရရွိေစနိုင္မည့္ သတင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းမ်ိဳး
စံုသံုး၍ျဖန္႕ခ်ီေပးရန္။
-ျပည္တြင္း ျပည္ပ နုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အတူတကြ ပူးေပါင္း
လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္။ စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ အဖြဲတခုျဖစ္ေသာ NCGUB မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကို ညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္မႈ ေပးရန္ အတြက္ ျပည္သူလူထု ၅၀၀ေက်ာ္၏ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ စာေရးသားေတာင္းဆိုမႈ ကမ္ပိန္းတခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ထိုေတာင္းဆိုစာကို ယခင္ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ယခု NCGUB အလုပ္သ မားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းမွ တဆင့္ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အတူ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ႏွင့္ ေဖေဖၚဝါရီ ၉ရက္တို႔တြင္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ႏွစ္ေစာင္ကို၄င္း ၊ မတ္လ ၇ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ရန္ အြန္လိုင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုမည့္ ကမ္ပိန္း တခုကို လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ (ထိုကမ္းပိန္းမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္မွတ္အေရ အတြက္ မရရွိသည့္ အတြက္ ေအာင္ျဖင္မႈ မရရွိခဲ့ပါ။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ အဖြဲႀကီးမ်ား၏ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သေဘာထားမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္း မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ကမ္ပိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဥပမာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး လြတ္ျမာက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈ ကမ္ပိန္း တို႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ ေန ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္သို႔ ဂၽြန္ယက္ေတာ ဝင္ေရာက္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ ၍ တရားစြဲဆိုေနစဥ္က မဲေဆာက္ ေဒသရွိ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ အစည္း၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ အစည္း တခ်ဳိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ Joint Action Committee ကိုဖြဲ႕စည္းကာ ေမလ ၂၄ ရက္ ေန႔က မဲေဆာက္ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားေအာက္တြင္ ဆႏၵျပပြဲ တႀကိမ္၊ ေမလ ၂၇ရက္က မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ UNHCR ရံုးေရွ႕တြင္တႀကိမ္ ဆႏၵျပ၍ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တေစာင္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဇြန္လ ၄ရက္ေန႔က ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲ တၾကိမ္ႏွင့္ ဇြန္လ ၇ရက္ေန႔က မဲေဆာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားေရွ႕တြင္ တႀကိမ္ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘိဆစ္ကို အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ တေစာင္ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ထိုဆႏၵျပပြဲ မ်ားသည္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း အဖမ္းအဆီး အေႏွာင့္အယွက္ မရွိ ပဲ ေအာင္ျမင္ စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔ ဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ၈၈၈၈ ၂၁ႏွစ္ျပည့္ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲ တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တျခားေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္လည္း တတ္စြမ္းသမွ် ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ GAB ေခၚ Global Action for Burma အဖြဲ႕ ဝင္ အဖြဲ႕ တခု အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီသည္ ယံုၾကည္ခ်က္တူသူမ်ား စုစည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ ကုိယ္ပိုင္ ေငြေၾကးျဖင့္ သာ စုစည္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ )

ေက်းဇူးစကား ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္း တႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သလို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အမွန္တရား ဂ်ာနယ္သည္လည္း ယခုလတြင္ ၁၀ အုပ္ေျမာက္အျဖစ္ ထုတ္ေဝ၍ ယခုႏွစ္ သက္တမ္း အတြက္ အဆံုးသတ္ ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ထုတ္ေဝရန္ မထုတ္ေဝရန္ကိုမူ လာမည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ကြန္ဖရင့္မွ ဆံုးျဖတ္ မည္ ျဖစ္ရာ အယ္ဒီတာ အဖြဲ႕မွ ယခုႏွစ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ႏူတ္ဆက္စကားကို ေျပာလို ပါသည္။

ဖန္ေငြဟူ၍ မရွိပဲ ယံုၾကည္ခ်က္တူသူမ်ား၏ စုစည္းမႈျဖင့္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပရန္ ျပည္သူ လူထုမ်ားကို အသိပညာေပးရန္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈေပးရန္ အမွန္တရားဂ်ာနယ္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ၾက ရာတြင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ၊ နည္းပညာအခက္ အခဲတို႔သာမက အမ်ဳိဳးမ်ိဳးေသာ အခက္ အခဲေပါင္း မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ ၾကရသည္။

ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ လက္တြဲရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကေသာ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကိုလည္း အယ္ဒီတာ အဖြဲ႕မွ ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္လိုပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ကြန္ျပဴတာ ဖိုင္ထုတ္ေပးလုိက္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွ စာအုပ္ ျဖစ္ေျမာက္သည္အထိ မအိပ္မေန ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ ဦးဇနကႏွင့္ ABMA အဖြဲသားမ်ားကို၄င္း၊ ပံ႕ပိုးထုတ္ေဝ ေပးခဲ့ သည့္ ABMA အဖြဲ႕ႀကီးကို၄င္း၊ စိတ္ဓါတ္အား ေငြအား လူအားျဖင့္ တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီ အားေပး ခဲ့ သည့္ ကိုမန္းမ်ိဳးျမင့္၊ ဤဂ်ာနယ္၏ အေျခခံ ဒီဇိုင္းကို ေရးဆြဲေပးခဲ့ေသာ ကိုစံႏွင့္ အၿမဲ ဝိုင္းဝန္း အားေပး၍ စာနယ္ဇင္းအေတြ႕အႀကံဳျဖင့္ အႀကံျပဳ ကူညီေပးသူ ဆရာေနမ်ိဳးေအး (ရဲေခါင္ မဲေမာင္) တို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ လိုပါသည္။

ထို႔အတူ ဤဂ်ာနယ္တြင္ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ ေရးသားေပးၾကသည့္ စာေရးသူမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ ခဲ့ျခင္း မရွိပဲ ပင္တိုင္နီးပါး ကူးယူသံုးစြဲခဲ့သည့္ ဧရာဝတီ၏ ပင္တိုင္ သေရာ္စာေဆာင္းပါးရွင္ ဆရာ ရန္ကုန္သား တာေတႏွင့္ အျခားေသာ စာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာႀကီးမ်ားကိုလည္း အထူးေက်းဇူး တင္ရွိ ရပါေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။

ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေက်ာခ်င္းကပ္ ရင္ခ်င္းအပ္၍ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ ၾကေသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္ အေဟာင္းအခ်ိဳ႔ႏွင့္ လက္ရွိ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို၄င္း ဖတ္ရႈ အားေပး ၾကသည့္ စာဖတ္သူ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ အပ္ရင္း အမွန္တရားဂ်ာနယ္မွ ႏူတ္ခြန္းဆက္သ အပ္ပါသည္။

Cac Volume 1 No 10 အြန္လိုင္းတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ

GAB အဖြဲ႕ႀကီး၏ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲေခၚသံ

Photobucket

No comments:

Post a Comment