2.09.2010

သတ္ကြင္း (ေက်ာ္သူ)


ရန္သူ...။

အေပၚကရန္သူကို ေအာက္သို႔ ေရာက္လာေအာင္ ဖ်ားေယာင္း၊ ေအာက္က ရန္သူကို အေပၚသို႔ေရာက္ လာေအာင္ ျမဴဆြယ္၊ အရပ္ (၈) မ်က္ႏွာ က ရန္သူမ်ားကို တည္ၾကက္လုပ္ျပီး က်ဳံးသြင္း၊ စသျဖင့္ . . . ဖ်ားေယာင္းျခင္း၊ ျမဴဆြယ္ျခင္း၊ က်ံဳးသြင္းျခင္း၊ မိႈင္းတိုက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္ပိတ္ျခင္း၊ ေထာင္ေျခာက္ဆင္၍ ရန္သူကို အမိအရ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ လုပ္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီျဖစ္သည္။

ရန္သူတို႔သည္ ကြ်န္ေတာ္၏ ပစ္မွတ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္၏ ေသြးေသာက္မ်ား၏ အင္အားတစ္ရပ္ထဲႏွင့္ ထိုရန္သူတို႔ကို ႏွိမ္ႏွင္း၍မရ။ အမ်ားအား၊ ျပည္သူ႔အားႏွင့္ တက္ညီ လက္ညီ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ သစၥာေသြးေသာက္ျပီး ရဲရဲေတာက္ ႏွိမ္နင္းမွရမည့္ ရန္သူပင္ျဖစ္သည္။

ဤရန္သူသည္...မာယာမ်ားသည္။
ဤရန္သူသည္...ပရိယာယ္ၾကြယ္ဝသည္။
ဤရန္သူသည္...ကလိမ္ကက်စ္က်သည္။
ဤရန္သူသည္...အတၱၾကီးသည္၊ ရက္စက္သည္။ မိုးလံုးျပည့္မုသာဝါဒသံုးသည္၊ ေသြးထိုးတတ္သည္၊ သပ္ရႈိ တတ္သည္၊ အေကာက္ၾကံတတ္သည္။

လူမ်ိဳးတုံးေအာင္လုပ္မည့္ရန္သူ၊ အမ်ိဳးဖ်က္မည့္ရန္သူ၊ သာသနာဖ်က္မည့္ရန္သူ၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ ရန္သူ. . . မည္သို႔ေသာရန္သူျဖစ္ေစကာမူ . . . ကြ်န္ေတာ္တို႔စည္းလံုးမည္၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမည္။ လက္တြဲမျဖဳတ္၊ ၾကံ႔ခိုင္မႈရွိမည္ဆိုပါက ေခ်မႈန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႏွိမ္ႏွင္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ က်ံဳးသြင္းျခင္းစသည့္ စကားလံုးမ်ားကို သံုးျခင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနျခင္းမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေရး လံႈေဆာ္စာလည္းမဟုတ္၊ အေရးအခင္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည့္သူ မဟုတ္၊ ဆူပူေႏွာက္ယွက္မည့္သူမဟုတ္။
Justify Full
ကြ်န္ေတာ္...ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္။
ကြ်န္ေတာ္...လူမႈေရးသမား။
ကြ်န္ေတာ္...ႏိုင္ငံေရးကိုမသိ။
ကြ်န္ေတာ္...လူမႈေရးသမားသာသိသည္။

သို႔ေသာ္ . . . ႏိုင္ငံေရးေကာင္းလွ်င္ လူမႈေရးသမားမ်ားသက္သာမည္၊
ႏိုင္ငံေရးညံ့လွ်င္ လူမႈေရးသမားမ်ားပင္ပန္းမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လွည့္စားတတ္သည္။
လူမႈေရးဆိုသည္မွာ ရိုးစင္းသည္။ ျဖဴစင္သည္။ ေျဖာင့္မတ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းသည္။

သို႔ေသာ္ . . . ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္၊ ရိုးသား၊ တည္ၾကည္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းကို အမဲဆိုး၊ (အနက္ေရာင္ဆိုး) မည့္ ဒိ႒ိအယူဝါဒသမား၏ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားရွိေနသည္။
သူတို႔ . . . သူတို႔သာလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ဖ်က္ဆီးမည့္ ဘံုရန္သူျဖစ္ေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ရိုးသားစြာ အျဖဴထည္ လူမႈေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ဘူးပါသည္။ ကုသိုလ္ယူရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မ်ားပြားမ်ားေရး၊ ျဗဟၼစိုရ္တရား (၄) ပါးလက္ကိုင္ထားေရး၊ သီလလံုေရး၊ အယူသည္းမႈပေပ်ာက္ေရး၊ မိစာၦဒိ႒ိ အယူရွိသူမ်ား အေၾကာင္း . . . မ်ားစြာ၊ မ်ားစြာ ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။

(ဥပမာအားျဖင့္ . . . တဏွာ့ကြ်န္မခံျပီ၊ အခမဲ့ ကိုယ္ထည္၊ ရိကၡာ၊ ခုတ္မယ္ . . .ထစ္မယ္ . . .ပါးပါးလွီးမယ္၊ နယ္ကြ်န္ထြက္ေပါက္၊ ေသေသာသူသည္ သုႆန္သို႔ သက္သက္သာသာ သြားသင့္သည္၊ လွဴမယ္ တန္းးမယ္ သာသနာျပဳမယ္၊ မေသေဆးစားၾကသူမ်ား . . . စသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး . . . (အေမြ၊ ကတ္ကင္း၊ ႏွင့္ ရွင္းတမ္း) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ မိစာၦဒိ႒ိ အယူဝါဒသမား၏ အယူစြဲ၊ အမွားစြဲ၊ အယူသည္းမႈမ်ားကို သိရွိျပီးျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ရန္သူကို ျမင္ေနရျပီျဖစ္သည္။ ထိုရန္သူတို႔၏ ပရိယာယ္ၾကြယ္မႈ၊ သပ္ရႈိမႈ၊ ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္မႈ၊ လက္တြင္းသို႔ မေရာက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အထူးသတိထားရမည္။ စိတ္ဓာတ္ တို႔ကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခုိင္ကာ ရဲရဲရင့္ရင့္တြန္းလွန္ တိုက္ဖ်က္ရေတာ့မည္။ ရန္သူအား အျမစ္ပါမက်န္ တိုက္ခိုက္ရ ေတာ့မည္။

ပစ္မွတ္ကိုသိလွ်င္ ထိေအာင္ပစ္ဖို႔က မိမိတို႔တာဝန္ပင္ျဖစ္ေတာ့မည္။ မိမိတို႔၏ ကိုယ္တြင္းကိုယ္ပမွာရွိတဲ့ ကိေလသာဟူေသာ မိစာၦဒိ႒ိအယူဝါဒ ရန္သူတို႔ကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိသည့္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားက စည္းလံုးညီညြတ္ လက္တြဲမျဖဳတ္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္ခိုင္၊ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ရန္ အခ်ိန္ ေရာက္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါမွ . . . “ကမာၻမွာ ျမန္မာေဟ့”ဟု ရင္ေကာ့၍ ေမာ္ၾကြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္လူမႈေရးလုပ္ကိုင္ပါသည္။
အမ်ားကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္သည္ ကုသိုလ္ေတြ အမ်ားၾကီးရေနျပီဟု ထင္ၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္ . . . ကြ်န္ေတာ္သည္ ကုသိုလ္တစ္ပဲ . . . ငရဲတစ္ပိႆာရေနျပီျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ထမ္းရြက္လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဤေကာင္းမႈလုပ္ငန္းၾကီးတြင္ ေႏွာင့္ယွက္သူ၊ ဟန္႔တားသူ၊ တားျမစ္သူ၊ ဖ်က္ဆီးသူမွန္သမွ်ကို ေလလိႈင္းမွ တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေပထက္မွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ FACEBOOK မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကာယကံ၊ ဝဇီကံ၊ မေနာကံတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္း တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို လုပ္ခဲ့ရသည္ျဖစ္၍ အကုသိုလ္မ်ားပင္ ရခဲ့သည္။ အပယ္သို႔ လားေတာ့မည္လား . . . မသိ။

သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျပည္သူလူထုအား ေျပာၾကားထားေသာ စကားစုအရ . . .

“သုဂတိသြားရာ တံခါးေပါက္သည္ မည္မွ်ပင္ က်ဥ္းေျမာင္းသည္ ျဖစ္ေစ ယမမင္း၏ ေခြးရည္ပုရပိုက္၌ ငါ၏အျပစ္ေတြ မည္မွ်ပင္ ေရးမွတ္ထားသည္ ျဖစ္ေစ ငါကားဂရုမျပဳ” ဟူေသာစာပိုဒ္သည္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ မဟာအားေဆးတစ္ခြက္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဘံုရန္သူျဖစ္ေသာ အယူမွား၊ အစြဲမွား၊ ဒိ႒ိဝါဒမ်ားအား သိရွိျပီးသည္ႏွင့္အညီ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ သတ္ကြင္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ေနေသာ ရန္သူတို႔ကို ဇြဲရွိရွိ၊ သစၥာရွိရွိ ဥမကြဲ၊ သိုက္မပ်က္၊ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္ ဟန္႔တားၾကမည္ဆိုပါက ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ စိုျပည္လွပေသာ လူ႔ဘံုတစ္ရပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ ေနခ်င္ဖြယ္ ကမာၻၾကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း . . . ။

ေက်ာ္သူ
မိုးေသာက္ၾကယ္ ဘေလာ့မွ။
(မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေက်ာ္သူ၏ ေရးသားခ်က္ ဟုတ္မဟုတ္ အျငင္းပြါးမႈ အခ်ဳိ႕ ရွိေနပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားသံုးသပ္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment