2.09.2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းမထုတ္ျပန္မႈအေပၚ ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ပါတီဝင္မ်ားကို ပိုမို စည္းလံုးၾကရန္ေျပာ

ရန္ကုန္။ ေဖေဖၚဝါရီ ၉။
ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို NLD အေနျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ပါဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ ေသခ်ာ ေရရာေသာ သတင္းအေထာက္အထား မေတြ႔ရေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး သူမ၏ ပါတီဝင္မ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုညီညြတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ သည္ဟု သူမႏွင့္ ယေန႔ ေန႔ခင္းပိုင္းက ၂နာရီၾကာခန္႔ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သူ့ NLD ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခဲ့ ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာရန္ အားနည္း ေနသည့္ အေပၚကိုလဲ ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပပါသည္။
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီလို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကို အစိုးရက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာမႈ အားနည္းေနရင္ NLD အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သင့္မဝင္သင့္ကို လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဘယ္လိုမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္မွာ မဟုတ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပသြားပါသည္။
နအဖ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကို ယခုႏွစ္အတြင္း ေသခ်ာေပါက္ က်င္းပမည္ဟု ေျပာဆိုေန ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ယခုထိ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာျခင္း မရွိေသးပါ။
“လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပါတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမို ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ ေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ လည္းေကာင္းတို႔အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ ေသခ်ာ ေရရာေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ကိုမွ် မရရွိေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ ” ဟုလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
NLD ကတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ၉ဦးတြင္ တဦးအပါအဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္ ေျပာဆိုရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျပင္ဆင္မႈကို ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ရရာ ျပဳျပင္ရန္ ဖ်က္ခ် ထားခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားကို ယခုထိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပဲ ထို႔အတြက္ အမိန္႔ တစံုတရာလည္း ထပ္မံ မရရွိေသးေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ထို႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ပါတီဝင္မ်ားကို ယခင္ကထက္ပိုမို စည္းလံုးညီညြတ္ၾကပါရန္ အထူး တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟုသိရပါသည္။

ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment