2.11.2010

တစည က ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီဟုေျပာ

ရန္ကုန္ ။ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၁။
မဆလ တျဖစ္လဲ တစညပါတီ၏ ဥကၠဌ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးထြန္းရီက မနက္ျဖန္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ တစည ပါတီဝင္ ၆၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ေသာ အခမ္းအနားတြင္ တစည ပါတီ အေနျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီဟု ေျပာသြားခဲ့ပါသည္။
ဦးထြန္းရီက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို အေျခခံၿပီး ျပဳလုပ္မည့္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ေခတ္မွီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟု ေျပာသြားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္မည္ မပါဝင္မည္ကို ယခုအထိ မဆံုးျဖတ္ရေသးေသာ္လည္း သူတို႔ပါတီ အေနျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သလို အႏိုင္ရေအာင္လည္း ျပင္ဆင္ ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
မစလ လက္ထက္က ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ တစည ပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက လည္း တစည အေနႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေနရာ ၃၀၀ အနက္ ၁၈၀ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၁၆၈ ေနရာ တြင္ ေနရာမ်ားစြာကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။
တစည တြင္ လက္ရွိပါတီဝင္ အင္အား ၅သိန္း ရွိေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး အားေပး ေထာက္ခံသူေပါင္း သံုးသန္းမွ ေလးသန္းအထိ ရွိေနၿပီ ဟု ဆိုပါသည္။
နာဂစ္ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ အမတ္ေနရာ ၄၄၀ တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရမည့္ အမတ္ေနရာရာမွာ ၃၃၀ ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၁၁၀ ကို စစ္တပ္မွ ေရြးခ်ယ္ ေပးသူမ်ားက အလိုအေလွ်ာက္ ပါဝင္ခြင့္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အမ်ိဳးသား လြတ္ေတာ္၏ အမတ္ေနရာ ၂၂၄ ေနရာမွ ၁၆၈ ေနရာကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၅၆ ေနရာကိုမူ စစ္တပ္မွ ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိ အေျခအေနအရ ျပည္တြင္းတြင္ NLD ၿပီးလွ်င္ တစည ပါတီမွာ အင္အား အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခဲ့ေသာ မဲအေရအတြက္ ၂၀.၈ သန္းတြင္ NLD ပါတီက မဲအေရ အတြက္ ၇.၉ သန္းရရွိကာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၄၈၅ နယ္ေျမ အနက္ ၃၉၂ နယ္ေျမတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး၊ တစည ပါတီက မဲအေရ အတြက္ ၂.၈ သန္းႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၂ ေနရာတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ပါသည္။
မဆလ တျဖစ္လဲ တစည ပါတီက ဤကဲသို႔ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း၊ NLD အပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒ အရ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္လွ်င္ အလံုးစံုပ်က္စီးေရး၊ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရးတို႔သာ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကၿပီး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးကိုသာ ေတာင္းဆိုေနၾကပါသည္။
မနက္ျဖန္ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကို NLD ပါတီက က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ဟုလည္း သိရပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment