2.28.2010

သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ထိမ္းညိွေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ထိမ္းညိွေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

၂၇ ၊ ေဖေဖၚဝါရီ၊ ၂၀၁၀။
MMWEC (Burmese Migrant worker Education Committee) ၏ Migrant Curriculum Team (MCT) ႏွင့္ Burmese Migrant Teacher’s Association တို႔ ပူးေပါင္း၍ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ထိမ္းညွိေရး ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးကို  Children Development Center (CDC) တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုအစည္းအေဝးသို႔ မဲေဆာက္ တပ္ခ္ ခရိုင္ရွိ မိုက္ဂရန္႔ေက်ာင္း ၃၃ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္း ဒါရိုက္တာမ်ား တာဝန္ခံမ်ား ေက်ာင္းအုပ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး၊ BMWEC , MCT ႏွင့္ BMTA တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ World Education မွ Mr.Antos (Saya Gerg) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ BMTA ဥကၠဌႏွင့္ MCT ၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဆရာမန္းေရႊႏွင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး MCT ၏ Coordinator Naw Sweet မွ MCT ၏ ရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကိစၥမ်ားကို ရွင္း လင္း တင္ျပသြားခဲ့ သလို BMWEC ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဆရာေက်ာ္ဝင္းေအာင္မွ BMWEC ၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို တင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းအသီးသီးမွ ေက်ာင္းတာဝန္ခံမ်ားက သူတို႔၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚေဆြးေႏြးၾကၿပီး မႏွစ္က ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ TTBT မွ Dr သိန္းလြင္၏ အကူအညီျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကေသာ အေျခခံ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ သင္ရိုးမာတိကာမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ျဖည့္စြက္ အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုေနာက္ လာမည့္ မတ္လ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ English ႏွင့္ Biology Subject အတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းညွိႏႈိင္းေရး အစည္းအေဝးႏွင့္ လာမည့္ ေမလ ၃ရက္ေန႔မွ ရ၇က္ေန႔အထိ ဆရာမ Rose ( Ph.D. Candidate in Education at Connerl University .USA) မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည့္ သမိုင္းသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားစာရင္းကို ေက်ာင္းတာဝန္ခံမ်ားက ေပးအပ္ခဲ့ ၾကပါသည္။
World Education မွ တာဝန္ရွိသူ တဥိးျဖစ္သူ Saya Gerg မွ ဆရာဆရာမမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးစကား ႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာ စကားကို ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ ၂နာရီတြင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ လာသူအားလံုး လက္တြဲ၍ We are here because you are here အမည္ရွိ သီခ်င္းကို သီဆိုရင္း အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
Migrant Curriculum Team တြင္ BMWEC မွ တာဝန္ေပးထားေသာ ေက်ာင္း အသီးသီးမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ ဆရာ ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ ဖြဲစည္းထားၿပီး၊ အဓိက တာဝန္မ်ားမွာ မိုက္ဂရန္႔နယ္ေျမရွိ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား စံခ်ိန္ကိုက္ တေျပးညီ အဆင့္အတန္း ျမင့္လာေစရန္ ထိန္းညွိေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ WE မွ ေရးဆြဲေပးထားေသာ ၁တန္းမွ ၆တန္းအထိ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ၍ ျပန္လည္ တင္ျပေပးရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ေဒသ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သမိုင္းဘာသာရပ္ သင္ရိုးကို ျပဳစုေပးရန္ႏွင့္ သမိုင္း သင္ၾကားမႈ ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား အကူအညီျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ World Education မွ ကူညီပံုပိုးေပးပါသည္။
bmta05.wordpress.com မွ

No comments:

Post a Comment