2.13.2010

(၂၄-၁- ၂၀၁၀)ရက္ေန႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ ၊ Tak ခရိုင္ အတြင္း ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမား (၈)ေလာင္း၏ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္း

အသတ္ခံရတဲ့ ျမန္မာျပည္သား (၉) ဦးထဲမွ (၈) ဦးရဲ႕ အသုဘအခမ္းအနား မဲေဆာက္မွာ က်င္းပ
ေပးပို႔ - ေန႔သစ္မီဒီယာ

သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားကို ေရႊနႏၵ၏ အီးေမးေပးပို႔ မႈမွ ရရွိပါသည္။
(၂၄-၁- ၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရေသာ ကရင္ျပည္နယ္ လိွဳင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႔နယ္ က်ဳိက္ေပါင္ ေက်းရြာေန
၁။ ေစာဒီးဒုံ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
၂။ ေစာတူေအာင္ (အသက္ ၃၃ ႏွစ္)
၃။ ေနာ္တင္ခ်ဳိေအး (အသက္ ၂၈ႏွစ္)
၄။ မူးခ်ဲခ်ဲ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
၅။ ေစာေက်ာ္ဦး (အသက္ ၂၇)ႏွစ္ တို႔ႏွင့္
ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ ့နယ္။ ေထာင္ကလပ္ေက်းရြာေန
၆။ နန္႔ကြ်န္ေအး (အသက္ ၃၂ ႏွစ္)
၇၊ နန္႔ေအးခ်ဳိ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္)
၈၊ ေစာအကုံ (အသက္ ၂၈ႏွစ္) တို႔၏ ရုပ္ကလပ္ကို ဒီကေန႔ မီးသၿဂၤိဳလ္ သြားပါတယ္။ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူ ျမန္မာ အလုပ္သမားေပါင္း (၁,၀၀၀)နီးပါးခန္႔ ရိွပါတယ္၊ ေအာက္မွာ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္၊ မွတ္ခ်က္။ ။ အသက္ခံရသူ (၉)ေယာက္တြင္ (၁)ေယာက္မွာ ယေန႔အထိေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

SANY0276

No comments:

Post a Comment