3.29.2010

ဦးညႊတ္ပါသည္ NLD

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္အားအႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ NLD ပါတီ၏ အီးစီစံုညီ  ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက နအဖ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏွင့္ ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ား တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယေန႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ပါသည္။
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို NLD ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ NLD ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၁၃ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ နအဖက ယခုႏွစ္ အတြင္း က်င္းပမည့္ တဖက္ေစာင္းနင္း ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို မူတည္ၿပီး ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ႀကီးစြာေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
NLD၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက အစည္းအေဝးအၿပီး သတင္းသမားမ်ားကို ေျပာျပရာတြင္ NLD ပါတီ သည္ မိမိတို႔ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းမည္မဟုတ္ပဲ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူ လူထုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ပါတီမရွိေတာ့လွ်င္ပင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔အတြက္ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ သူတို႔အားလံုးကို ဖမ္းဆီးသည္ျဖစ္ေစ ႀကိဳက္သလို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း NLD အေနျဖင့္ ဖိႏွိပ္မႈ အားလံုးကို ရင္ဆိုင္သြားရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ေၾကျငာ သြားခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလဲ သူမ၏ သေဘာထား အျမင္ကို ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ထိုသေဘာထားကို ယူေဆာင္လာခဲ့သူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ျပန္လည္ေျပာျပရာတြင္ သူမအေန ႏွင့္ အခ်က္၆ခ်က္ပါ သေဘာထားအျမင္ကို ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုသေဘာထားမ်ားမွာ-
၁။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို လံုးဝလက္မခံႏိုင္ပဲ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာခ်က္ကိုသာ ဆက္လက္ ကိုင္စြဲ သြားရန္၊
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ လံုး ဝ မရွိ။
၃။ NLD ပါတီသည္ သူမပိုင္ပါတီ မဟုတ္သလို မည္သူတဦးေယာက္မွ တသီးပုဂၢလ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း မရွိ။
၄။ ပါတီတြင္း အုပ္စုဖြဲ႔မႈစည္းရံုးမႈမ်ားကို လက္မခံ 
၅။ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ပင္ သူမအေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒီမို ကေရစီ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိသည္အထိ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္။
၆။ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ NLD ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္လွ်င္လည္း NLD သည္ ပ်က္စီးသြားမည္ဟု မယူဆ ။
စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ထို ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ NLD ပါတီအတြက္ သမိုင္းဝင္ေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္း အတြက္ NLD သည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ နည္းလမ္းကိုသာ ကိုင္စြဲထားသည့္ NLD အတြက္ လက္ရွိအာဏာကို စစ္အာဏာသိမ္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထား သူ စစ္အုပ္စု၏ ဖိႏွိပ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ရေပေတာ့မည္။ ပါတီကို မတရား ဖ်က္သိမ္းခံရ ႏိုင္သည္ကို သိ လွ်က္ ၊ မိမိတို႔ကို အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးႏိုင္သည္ကို သိလွ်က္ႏွင့္ပင္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ခဲ့ ၾကျခင္းသည္ သူတို႔၏ အံ့ခ်ီးဘြယ္ရာ သတၱိကို ျပလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ NLD ကသာ ယေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ မွတ္ပံုတင္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါလွ်င္၊ စစ္အာဏာရွင္တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ လည္းေကာင္း တဖက္ ေစာင္းနင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္လည္းေကာင္း သက္ဝင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။
အာဏာလက္ရွိ လက္မဲ့ကို မစဥ္းစားပဲ တရားဝင္မႈကိုသာၾကည့္လွ်င္၊ စစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ျပည္သူ တို႔၏ သေဘာဆႏၵကို ဆန္႔က်င္၍ အေလာင္းခ်င္းထပ္ေအာင္ ပစ္သတ္ကာ အာဏာသိမ္းခဲ့ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၊ NLD သည္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု၏ တခဲနက္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အႏိုင္ရကာ လူထုက အာဏာ အပ္ႏွင္းခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ကိုယ္တိုင္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တပါသည္ဟု ဝန္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မည္သူက တရားဝင္သည္ကို ႏိႈင္းယွဥ္၍ပင္ မရပါ။ လက္နက္ရွိရံုမွ်ျဖင့္ တရားမဝင္သူက တရားဝင္သူကို ဖ်က္သိမ္းလွ်င္ စုစည္း ၿငိမ္းခ်မ္း စြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရံုသာရွိသည္။
တကယ္က ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ယေန႔တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၁၃ ဦး၏ သေဘာ ထားသာ မဟုတ္ပဲ ၄င္းတို႔ ကိုယ္စားျပဳလာၾကေသာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ အသီးသီးမွ ပါတီဝင္ အားလံုး၏ သေဘာထားသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ျပည္သူလူထုက အာဏာလြဲအပ္ထားေသာ ပါတီျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူ လူထု တရပ္လံုး၏ သေဘာထားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ NLD သည္ သူ႔အားယံုၾကည္စြာ ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား အေပၚတြင္ တင္လာသည့္ စစ္ကၽြန္ျပဳေရး တံပိုးႀကီးကို ရိုက္ခ်ိဳးလိုက္ ၿပီ ျဖစ္သည္။
နအဖ အေနႏွင့္ မည္သို႔ပင္ သပ္လွ်ိဳ၊ ၿဖိဳခြဲ ဖိႏွိပ္ကာ NLD ပါတီ တရပ္လံုးကို ေျခမႈန္းလိုက္ေသာ္မွ ထိုသမိုင္း ဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပ်က္ျပယ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္း တစံုတရာ မရွိပါ။ အာဏာရပါတီ NLD အေပၚ ဖိႏွိပ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွန္သမွ်သည္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ တရားရံုး(ICC) တြင္ တရားစြဲဆိုစရာ သက္ေသခံ ခ်က္မ်ား အျဖစ္ကို ေရာက္ရွိလာမည္သာ ျဖစ္သည္။
မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ NLD သည္ သူတို႔အား ယံုၾကည္ ေလးျမတ္စြာ ေထာက္ခံခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထုႀကီး တရပ္လံုးအတြက္ ထိုက္တန္စြာ ျပန္လည္ အလုပ္အေၾကြး ျပဳခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္ကမွ အက်ဥ္းေထာင္ကျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူ NLD ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးတင္ဦး တင္စား ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္မွဂႏၵီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမဘဝတခုလံုးႏွင့္ ရင္းႏွီးကာ ေပးဆပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ သူမကဲ့သို႕ပင္ ေပးဆပ္ အလုပ္ အေကၽြးျပဳရန္ သူမ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပါတီကို ေျပာင္ေျမာက္စြာ လမ္းညႊန္ျပသခဲ့ပါၿပီ။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာျပည္၏ဂႏၵီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မိမိတို႔ အတြက္ မငဲ့ကြက္ပဲ ျပည္သူလူထုမ်ား ေပၚ တြင္ တင္ေနသည့္ စစ္ကၽြန္တံပိုးကို ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့ၾကသည့္ NLD ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္တကြ ပါတီဝင္မ်ား အားလံုးကို ေလးစားစြာျဖင့္ ဦးညႊတ္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 
ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ၏ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ ေပးပို႔လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ Saffron Mail Letter Group မွ သံုးသပ္တင္ျပပါသည္။ 

No comments:

Post a Comment