5.25.2010

မဂၤလာေစ်းမီး ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရံႈး

Photobucket
Photobucket
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၄ ။ ၃နာရီ ၄၀ မိနစ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးဆံုးေစ်း ဖစ္ေသာ မဂၤလာေစ်းတြင္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက မီးေလာင္ၾကြမ္းမႈ ျဖစ္ပြါးခဲ့ရာ အထပ္ေလးထပ္ရွိေသာ ေစ်းအေဆာက္အအံု၏ အားလံုးနီးပါး ေလာင္ႀကြမ္းသြားခဲ့ပါသည္။
မီးသတ္တာဝန္ ရွိသူမ်ားက အေပၚဆံုးေလးထပ္ အေဆာက္အံုတြင္ ဝါယာေရွာ့ျဖစ္ရာမွ မီးေလာင္ၾကြမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ယခုသတင္းေရးသားေနခ်ိန္ အထိ ႀကိဳးစားၿငိမ္းသတ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း မီးမွာ ထိမ္းခ်ဳပ္၍ ရႏိုင္ေသာ အေျခအေန မရွိေသးပါ။
တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပမာဏမွ် ဆံုးရံႈးမႈ ရွိမည္ဟု ဆိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မီးေလာင္ၾကြမ္းမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရံႈးရေလ့ရွိပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment