5.28.2010

GHRE ပညာေရးဌာန ပညာေရးလမ္းညႊန္ အလုပ္ရံု ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေမလ ၂၈

ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငအေျခစိုက္ အေျခခံ လူထုအေျချပဳ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန အတြင္း ပညာေရး ဆရာ/မတို႔အား ၂၀၁၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လမ္းညႊန္သင္ရိုးမ်ား ႏွိီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ယေန ့တြင္ စတင္က်င္းပၾကသည္။

အဆိုပါအဖြဲ ့၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ အတိုင္အပင္ခံ ပညာေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဆရာ ဦးသိန္းနိုင္က“GHRE အဖြဲ ့ ပညာေရးဌာနက ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြနဲ ့ျပီးခဲ့တဲ ၂၀၀၉ ပညာသင္က ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေခါင္းစဥ္ ၁၂ ခုခြဲျပီးေတာ့ ၃ ရက္တိုင္တိုင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအရ ေနာက္ဆံုးေန႔မွာေတာ့ လူငယ္သိပၸံ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းနဲ႔အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ ဆိုတာေတြကို ခ်မွတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းမွာေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ားအား သင္ၾကားရန္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ GHRE ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ အေျခအေနအရ ျမန္မာနိုင္ငံ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ ထိုင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတို ့အား လက္ေတြ ့သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ/မ တို ့က တက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည့္္ ျမန္မာအလုပ္သမားကေလးငယ္မ်ား၏ အေနအထားအေပၚ မူတည္၍ လက္ေတြ ့အက်ဆံုး အဆင္အေျပနိုင္္ဆံုး သင္၇ိုးညႊန္းတမ္းကို အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာဦးသိန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

“လူတိုင္း ဘြဲ႕ရ ပညာတတ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈနဲ ့ေရြးခ်ယ္မႈအေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို ့ဆီမွာ စာသင္ခြင့္၇ရွိတဲ့ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ဟာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားနိုင္တဲ့ အဆင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္တဲ့ အဆင့္။ အမွားအမွန္ ခြဲျခားနိုင္တဲ့အဆင့္ စသျဖင့္ေပါ့ေလ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းပညာေရးက တစ္စံုတစ္ရာ အဆင့္အတန္းေတာ့မွီပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္ကို က်ေနာ္တုိ႔ တိုင္းတာတဲ့အခါ ဘြဲ ့ရမွမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။

ေဒသတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမား အေတာ္မ်ားမ်ားတုိ႔မွာ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ရာဘာျခံလုပ္ငန္း၊ ပန္းရံလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားအိမ္အလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။ မိမိ၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးကို ဂရုစိုက္တိုက္တြန္းမႈ အထူးနည္းပါးၾကသည္။ GHRE တြင္ပညာသင္ရင္း အဂၤလိပ္စကားႏွင့္ ထိုင္းဘာသာစကား အသင့္အတင့္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သြားသည့္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကုိ အဆင့္ျမင့္ပညာကို ဆက္လက္သင္ၾကားနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေတာ့ၾကေပ။

ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ ၀င္ေငြေကာင္းသည့္ အလုပ္ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကိုသာ အထူးအာရံုျပဳၾကေတာ့သည္။ အရည္အခ်င္းရွိျပီး ပညာသင္ၾကားလို ေသးသည့္ ကေလးမ်ားရွိၾကေသာ္လည္း ေနထိုင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနသည့္ မိဘမ်ားကို

ကူညီရင္းျဖင့္ အလုပ္သမားဘ၀တြင္ က်င္လည္ေနသည္က မ်ားၾကေၾကာင္း GHREတြင္ ပညာသင္ၾကားေန

သည့္ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ GHREတြင္ ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသား ေျခာက္ရာေက်ာ္ စာရင္းေပးသြင္းထားျပီး ဆရာ/မ ၄၀ နီးပါး ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ကိုေက်ာ္ေသာင္းမွ ေပးပို႔ပါသည္။ 

No comments:

Post a Comment