6.08.2010

ေျမတူးအလုပ္သမားႏွစ္ဦး ေျမျပိဳေသဆံုး၊ ျမန္မာတစ္ဦးဒဏ္၇ာရ

ေမ ၈

sie aye (RDJ)

ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းဖူးခက္ျမိဳ ့နယ္၊ပထိုးျမိဳ ့ပါေသာင္ရြာ နာနိုင္လမ္းသြယ္ (၁)ရွိ ေျမလုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိုးရြာခ်၍ ေျမျပိဳသျဖင့္ ထိုင္းအလုပ္သမားတစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးတို ့ ေသဆံုးသြားျပီး ျမန္မာတစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း ထိုင္းရုပ္ျမင္သံၾကားအမွတ္ ၇ ႏွင့္ ၃ တို ့တြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသ သြားသည္။

ေသဆံုးသြားသူမွာ မေကြးတိုင္းေပါက္ျမိဳ ့နယ္ ေတာင္ဘက္ရြာမွ အသက္၃၅ႏွစ္အရြယ္ ကိုမင္းနိုင္ ဆိုသူျဖစ္ျပီး အျခားဒဏ္ရာရရွိသူ၏ အမည္ကိုစံုစမ္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အတူလုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

ဖါးတိုက္နယ္ထုတ္ စရံတိုက္သတငး္စာတြင္ ဖူးခက္ျမိဳ ့နယ္သို ့အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ စခန္းမွဴးက ေျမျပိဳ ေသဆံုးသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရိွလာျပီးလူမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ေျမေအာက္တြင္ ပိေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား စက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ တူးေဖၚခဲ့သည္။ အသက္၃၅ႏွစ္အရြယ္ ကိုမင္းနိုင္ မွာ ပြဲခ်င္းျပီးေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ေျမေအာက္မွတူေဖၚရရွိသည့္ ထိုင္းအမ်ိဳးသားမွာ ဒဏ္ရာျပင္ထန္းသျဖင့္ ေဆးရံု အေရာက္တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ေနာက္ျမန္မာတစ္ဦးအား နာရီ၀က္ခန္႔အၾကာတြင္ တူးေဖၚရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အသက္အႏၱရာယ္မွလြတ္ကင္းျပီး ဒဏ္ရာအနည္းငယ္သာရရွိသြားခဲ့သည္။

ရဲအရာရွိက အယင္ကတည္းက ေျမလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း။သို႔ေသာ္လည္း ေျမတူး လုပ္ငန္းႏွင့္ ေတာင္မ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တာ၀န္မက်ေသးသည့္အတြက္ အေကာင္အထည္ မေဖၚရေသးေၾကာင္း ယခုသူ စိုးရိမ္မိခဲ့သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေျမလုပ္ငန္းခြင္ နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာျပီးျဖစ္သျဖင့္ ေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီး အလုပ္သမားမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ လံုျခံဳေရး အတြက္ ညိႏွဳိင္းအေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသထုတ္သတင္းစာတြင္ အက်ယ္တ၀င့္ေရးထားသည္။

No comments:

Post a Comment