6.16.2010

အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအာ းဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမည္

Photobucket
ဇြန္ ၁၆
အမႈရင္ဆိုင္ေနသည့္မဲေဆာက္ျမိဳ ့မွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား တရားရံုးႏွင့္ ဆ၀ါဒီကန္ရံုး (အလုပ္ သမားရံုး) တို႔သို႔ သြားလာေနရသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရန္၊ ထိုင္းအစိုးရအား ေတာင္းဆိုရန္ မဲေဆာက္အေျခစိုက္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အခ်ိဳ ႔ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ညိွႏွိဳင္းစည္းအေ၀းသို ့၊ မက္ေဖါင္ေဒးရွင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီ၊ ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္သမားအဖြဲ၊ ရခိုင္အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၊ ပန္းကန္ ့ေကာ္ အလုပ္သမားအဖြဲ ၊့ အေ၀းေရာက္ ဧရာ၀တီအသင္း၊ လူ ့ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာ့အေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ မဲေဆာက္ျမိဳ႕မွ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မက္ေဖါင္ေဒးရွင္းႏွင့္ အျခားအလုပ္သမားအဖြဲ႔ ၇ဖြဲ႔တို႔  စုေ၀းျပီး ထိုင္းအစုိးရအား တင္ျပရန္ အခ်က္ အလက္မ်ား ညွိႏွိုင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ မက္ေဖါင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕၏ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး မန္ေနဂ်ာ ကိုေအးက “အယင္လတုန္းက ေနထိုင္းမေကာင္းလို႔ ေဆးကုေနရတဲ့လူေတြကို၊ မဖမ္းဆီးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခဲလို႔ ထိုင္းအစိုးရ လိုက္ေလွ်ာေပးခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ျ ပီးေတာ့ မၾကာခင္ကမွ ထိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ လူကုန္ကူးခံရသူေတြကို ထိုင္းမွာ တရား၀င္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေအာင္ ကူညီေပးမယ္လို႔။ အဲဒီလိုပဲ ခု အမႈရင္ဆိုင္ေရၾကရတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ေတြကိုလည္း အမႈ ရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း မဖမ္းဆီးဖို ့ေပါ့ေနာ္။ ျဖစ္နိုင္တယ္လို ့ေတာ့ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

မဲေဆာက္တြင္ရွိသည့္ မ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ဆ၀ါဒီကန္ရံုး (အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အလုပ္သမားရံုး)ႏွင့္ တရားရံုးမ်ားသို ့သြားလာ ေနစဥ္အတြင္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ား အခ်ိဳ ႔ရွိေနသျဖင့္ တပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ ျပႆနာမ်ား ရွင္းေနရသျဖင့္ ယခုကဲ့သို ့ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

တာ့ခရိုင္အပါပင္ နခဆ၀န္ မွစ၍ ခရိုင္ဆယ္ခုအတြင္း အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ထိုင္းအစိုးရထံသို ့လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေနာက္ဆံုးထား ေတာင္းဆိုၾကမည္ ျဖစ္သည္။

“ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အသက္သာဆံုးႏွင့္ အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္းျဖင့္ ယာယီ ပတ္စပို ့ကို လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ပြဲစားမလို ပဲ အလုပ္သမားေတြကိုယ္တိုင္ လုပ္နိုင္တဲ့ စနစ္မိ်ဳး ျဖစ္သင့္ပါတယ္၊ အစိုးရသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းႏုန္းထက္ပိုျပီး လံုး၀မကုန္ေအာင္ လုပ္ေပးပါလို ့ ေတာင္းဆို ခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကလည္း အလုပ္သမားေတြကို ျမန္နိုင္သမွ် ျမန္ေအာင္၊ သက္သာသထက္ သက္သာေအာင္ စဥ္းစားျပီး လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္၊ မဲေဆာက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအဖြဲ ့အစည္းေနေတြ အေနနဲ႔ လည္း ဥပမာ က်မၼာေရးကိစၥနဲ႔ နာမည္ခံထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးသူငယ္နဲ႔ မိန္းကေလးေတြ ကိစၥနဲ႔ နာမည္ခံထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ျ မန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္လာတဲ့ ျပႆနာေတြကို အျခား အဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီးေတာ့ တိုင္တိုင္ပင္ပင္နဲ႔ လုပ္ေပးၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အလုပ္သမားေတြ အားလံုးလည္း စည္းစည္းလံုးလံုး ရွိၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုကိုယ္ တိုက္ယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ မလုပ္ဖုိ ့ အေရးၾကီးပါတယ္” ဟု မက္ေဖါင္ေဒးရွင္းမွ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမန္ေနဂ်ာ ကိုေအးက ထပ္ေဆာင္းေျပာျပသည္။

မဲေဆာက္မွ ျမန္မာလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ ယာယီပတ္စပို ့ကို မလုပ္နိုင္ၾကေပ။ မျဖစ္မေန လုပ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ မဲေဆာက္ျမိဳ ႔ ၀င္ေငြႏွင့္ မည္သုိ ့မွ မျဖစ္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၄/၅ႏွစ္အတြင္း လုပ္ကိုင္ စုေဆာင္းထားသည့္ ေရႊစေငြစမ်ားကို ေရာင္းခ်ျပီး လုပ္ၾကရသည္။

အခ်ိဳ ႔မွာ ေငြတိုးျဖင့္ ေခ်းငွါးျခင္း၊ ေနရပ္ရင္း မိဘမ်ားထံသို ့ေငြထပ္မွာျခင္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ၾကရသည္။ မဲေဆာက္ျမိဳ ႔မွ ယာယီပတ္စပို႔လုပ္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ပတ္စပို ့ကို လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးက သိမ္းဆည္းထားသည္။ လုပ္အားခမွာလည္း ယခင္အတိုင္းသာျဖစ္ျပီး ေငြပိုကုန္ျခင္းသာ အဖတ္တင္ေၾကာင္း မဲေဆာက္ေစ်းမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကေျပာသည္။

မဲေဆာက္အေျခစိုက္ ရခိုင္အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ ့ တာ၀န္ခံ ကိုထက္ေခါင္က “ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာက ဗမာဘက္မွာ က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀ နဲ႔ ထိုင္းဘက္မွာ ဘတ္ငါးရာ၊ ၂ႏွစ္စာ ေနထိုင ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာ။ အလုပ္သမားေတြ ၀မ္းသာခဲ့ၾကတယ္။ ခု တကယ့္ကို လုပ္လာတဲ့အခါ ဘတ္တစ္ေသာင္းခြဲကေန ဘတ္ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ ကုန္ေနတယ္။ ဟိုေနရာ ဒီေနရာလည္း မသြားရဘူး ပိုက္ဆံေတာင္းတယ္။ work permit လုပ္ရေသးတယ္။ အစိုးရ ၂ရပ္လံုးက ေျပာခဲ့တဲ့ အတိုင္း မဟုတ္ပဲ အလုပ္သမားေတြ ကုန္က်မႈ တအားမ်ားေနတယ္။ ထိုင္းစကားတတ္တဲ့ လူေတြက ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းျပီး အၾကီးအက်ယ္ ပြဲစားလုပ္ေနၾကတယ္။ အရင္တုန္းက (ဘတ္)လုပ္တာ တစ္ႏွစ္ကုိ ဘတ္ေငြ=၃၈၀၀ ၊ ၂ႏွစ္စာကို ဘတ္ေငြ=၇၆၀၀ ပဲကုန္မယ္။ ခုဟာက ၂ႏွစ္စာမွာ ဘတ္ႏွစ္ေသာင္း ေလာက္ကုန္ေနေတာ့ ကုန္က်ေငြ သံုးဆနီးပါးျဖစ္ေနျပီေလ။ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုး ပိုျဖစ္ေစပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ယာယီ ပတ္စပို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မတရားေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္း၊ အျမတ္ၾကီးစားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ယခင္ထက္ပင္ အေျခေနဆို၀ါးေနသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမားမွာ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပန္းျဖစ္ေနၾကသည္။ ယာယီပတ္စပို ့ရွိေသာ္လည္း အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာထူးျခားစြာ ခံစားရျခင္း မရွိျဖစ္ေနသည္မ်ားကို နွစ္နိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေပးျခင္းႏွင့္ အတူ မတရားမႈတို ့အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း တစ္စံုတစ္ခုမရွိေသးသည္မွာ ပြဲစားလူလိမ္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ထင္တိုင္းၾကဲခြင့္ေပးထားသလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း။ သန္းခ်ီရွိသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ယခင္ကလည္း အကာအကြယ္မရွိသကဲ့သို႔ ခုလည္း အကာအကြယ္မဲ့ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကိုထက္ေခါင္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသြားသည္။
ကိုေက်ာ္ေသာင္းမွ ေပးပို႔ပါသည္။ 

No comments:

Post a Comment