6.14.2010

ဓါတ္ဆီဆိုင္ႏွင့္ ဘဏ္မ်ားကို နအဖ လက္သပ္ေမြး ပုဂၢလိကမ်ားလက္လႊဲေျပာင္း

ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၁၄။
ဒီဇယ္ႏွင့္ ဓါတ္ဆီ ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္ ၂၆၁ ဆိုင္ကို ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔က ပုဂၢလိကမ်ားလက္သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲၿပီဟု ယေန႔ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားခဲ့ပါသည္။ သတင္းစာပါ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးလြန္းသီ၏ အဆိုအရ မည္သူမဆို မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ရာ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားတြင္ လိုအပ္သလို ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီဟု ဆိုပါသည္။ ယခုလက္ရွိေပါက္ေစ်းအရ ဓါတ္ဆီတဂါလံလွ်င္ ၂၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ဒီဇယ္တဂါလံလွ်င္ ၃၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။
ဓါတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္မ်ားကို ကိုယ္တာႏွင့္ ေရာင္းခ်ေသာ စနစ္ကုိ ဦးေနဝင္း၏ ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရလက္ထက္က ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားကို အရပ္သားမ်ားလက္မွ ျပည္သူပိုင္သိမ္းၿပီးေနာက္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစီးလွ်င္ တလကို ဓါတ္ဆီဂါလံ၆၀ ဝယ္ယူခြင့္ရွိၿပီး ထိုစဥ္က ေပါက္ေစ်းမွာ တဂါလံ ၃က်ပ္ ျပား ၅၀ ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုမ်ားလက္ထက္တြင္ ထိုစနစ္ကိုပင္ ဆက္လက္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး အစပိုင္းတြင္ တေန႔ ၃ဂါလံ ထုတ္ယူခြင့္ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တေန ၂ဂါလံသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ၁၈၀ က်ပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ဓါတ္ဆီတဂါလံကို က်ပ္ ၁၅၀၀ အထိ ျမွင့္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔မွ စၿပီး ဓါတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၂၅၀၀ မွ က်ပ္ ၃၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ လာခဲ့ပါသည္။
ျမင့္တက္လာေသာ ဓါတ္ဆီေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားပါ ျမင့္တက္လာခဲ့ရာမွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါသည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဦးေတဇ ထူးကုမၸဏီ ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ မက္စ္ျမန္မာ၊ ဦးေနေအာင္ IGE ၊ ဦးခ်စ္ခိုင္ ဧဒင္ ဂရုပ္ တို႔ ၄ ဥိးကို ပုဂၢလိက ဘဏ္ေလးခု ဖြင့္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္မွ အရာရွိတဥိးက ေျပာခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ပုဂၢလိက ဘဏ္ ၆ခုသာရွိပါသည္။ စီးပြါးေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုရာတြင္ ၄င္းတို႔ လက္သပ္ေမြး လုပ္ငန္းရွင္ ေလးဦးကို ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းမွာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက႑တြင္ ၄င္းတို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူမ်ားကို အစိတ္အပုိင္းတခုအျဖစ္ ရွိေနေစရန္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment