6.03.2010

အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာခရီးစဥ္ဖ်က္သိမ္း

ဇြန္ ၃၊ ၾကာသာပေတး ၊ ၂၀၁၀။

အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာႏွင့္ အာရွႏွင့္ ပဆိဖိတ္ေရးရာဆိုင္ရာ ဥကၠဌ ဂ်င္ဝက္က သူ၏ေတာင္ကိုရီးယား ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔သာ သြားေရာက္ေတာ့မည္ဟု ယေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကျငာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါသည္။
သူ၏ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ အသစ္ေတြ႕ရွိရေသာ အစီရင္ခံစာတရပ္အရ ျမန္မာစစ္ အစိုးရသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိ ရသျဖင့္ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
မစၥတာ ဂ်င္ဝက္က သူ၏ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ ကတ္ကင္းဘဲလ္ကို  ျမန္မာစစ္အုပ္မွ ဂတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ကုလသမၼဂၢ၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အမွတ္ ၁၈၇၄ ကို ေဖါက္ဖ်က္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ဂ်င္ဝက္၏ မူရင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို ဖတ္ရႈရန္ 
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment