6.03.2010

တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၅ ခု လက္မွတ္ေရးထိုး

 ဇြန္ ၃ ၊ ရန္ကုန္ ။
တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ၾကားေပါင္၏ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း စစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၅ခုကို ယေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။
ထိုအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသူ နအဖ အရာရွိတဦးက တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းကိစၥ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ရထားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  အျခားအကူအညီေပးေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 
၄င္းအရာရွိကပင္ ဆက္လက္ေျပာျပရာတြင္ တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား  လက္မွတ္ မေရးထိုးမွီ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ႏွင့္ သီးျခား ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ 
တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၆ႏွစ္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ၂၆ရက္မွ ၂၈ရက္ေန႔ အထိ ၂ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ၾကားေပါင္ႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္  ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယား  ႏိုင္ငံတို႔သို႔ သြားေရာက္ရန္ ရွိပါသည္။ 
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment