6.19.2010

ျမန္မာက IAEA သုိ႔ တရားဝင္ ေျဖရွင္းစာေပးပို႔

ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၁၉။

IAEA ေခၚ ကမာၻ႕အႏဳျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ၏ ၿမန္မာႏိုင္ငံကို ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး စာေပးပို႔ ေမးျမန္းထားျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ ေျဖရွင္းစာတေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
IAEA ၏ ျမန္ႏိုင္ငံဌာေနကုိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဦးတင္ဝင္းက ထိုတုန္႔ျပန္စာကို ၿပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔က ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
ထိုစာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏ်ဴကလီးယားကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေရးသား ခ်က္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ယခင္က အေသးစာ ဓါတ္ေပါင္းထဖိုတခု ေဆာင္လုပ္ရန္ စီးစဥ္ခဲ့ဘူးျခင္းရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ယူေရနီ ယမ္သန္႔စင္မႈ ၊ အႏုျမဴ ဓါတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားကို လံုးဝေဆာင္ေနျခင္းမရွိဟု ဦးတင္ဝင္း က သတင္းဌာနမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ ကတည္းက Nuclear Non-proliferation Treaty ( NPT ) ၏အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။
ဦးတင္ဝင္း၏ တုန္႔ျပန္စာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ IAEA ၏ ႏ်ဴကလီယား မျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုလွ်င္ IAEA ကို အသိေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ပါသည္။
ဦးတင္ဝင္းသည္ IAEA ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သလို ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံအမတ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊြဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment