7.08.2010

ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦး ထိုင္းထီဆုၾကီး ဘတ္၂၈ သန္းေပါက္

ဇူလိုင္ ၈
ထိုင္း၇တ္ သတင္းစာ
(ဘာသာျပန္=ကိုတီး ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)
ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မေလးရွားနယ္စပ္၊ လမ္းစံလမ္းစံုရြာ၊ ဟတ္ယိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ စံုခါခရိုင္ ေန ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေရာင္းခ်သည့္ “မာေလြ” သူေဌးလာျဖစ္ပါ ထီဆိုင္ မွ ထီနံပါတ္အတြဲ(၅၃-၅၄) ၄၈၀၂၃၉ ေပါက္သျဖင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦး ဘတ္သန္းခ်ီျပီး ရရွိသြားေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။
မူရင္း ဆုေၾကးေငြ ဘတ္ ရွစ္သန္းအျပင္ အတြဲအပိုဆုေၾကးအျဖစ္ ဘတ္သန္းႏွစ္ဆယ္ပါ ၇ရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္း
ဘတ္ ၂၈သန္း ရရွိသြားသည္။ ထိုင္းရတ္သတင္းစာမွ လိုက္လံစံုစမ္းသည့္အခါ ထီလက္မွတ္ေရာင္းခ်သည့္ ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဘဏ္မ်ားသို႔ ထပ္မံစံုစမ္းသည့္အခါ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႕က ထနာခါခံုထိုင္းဘဏ္မွ ထိုင္းလူမ်ိဳးတစ္ဦး ထုတ္ယူသြားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္ဟု ေရးသား
ထားသည္။
ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ထိုမွ်မ်ားျပားသည့္ ေငြကို ထုတ္ယူ၍ မရရိွနိုင္သျဖင့္ ထီေပါက္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား၏ အလုပ္ရွင္သူေဌးက ထုတ္ယူသြားေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ထီလက္မွတ္ ေရာင္းခ်သည့္ အသက္၃၇ႏွစ္အရြယ္ ထိုင္းအမ်ိဳးသမီး နန္ဖကာမ၀ိုင္းစုန္မ ကလည္း ရာခိုင္နုန္း အခ်ိဳးက် ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ လိုက္လံစံုစမ္းေနေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ထီေပါက္သည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားႏွင့္ ထီဆုေငြထုတ္ယူသည့္ ထိုင္းသူေဌးတို႕၏ အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာတို႔ကိုမူ သတင္းစာတြင္ ေရးသား ေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါ။

No comments:

Post a Comment