7.25.2010

အိႏၵိယႏိုင္ငံေရာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအား ကန္႔ကြက္ ႀကမႈမ်ား(ဓါတ္ပံုသတင္း)


သတင္း(ဒီမိုေဝယံ)

No comments:

Post a Comment