7.02.2010

ကိုကို စက္မႈတကၠသိုလ္အား ၂၀၁၀ မိုဒယ္ surf ကားကို ႏွစ္ရစ္ခြဲ ဝယ္ရန္ ဦးေက်ာ္ဆန္း ခြင့္ျပဳခဲ့


Yangon Time ၊ Flower News Journal ႏွင့္ 8days News Journal တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္သူ ကိုကို (စက္မူတကၠသိုလ္ ) ကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက၊ သိန္း၄၂၀ တန္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ၂၀၁၀ မိုဒယ္ surf အမဲေရာင္ၾကီးကို ႏွစ္ရစ္ခြဲၿပီး ေပးရန္ ခြင္႔ၿပဳလိုက္သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။ ၄င္း သိန္း၄၂၀ တန္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ၂၀၁၀ မိုဒယ္ surf အမဲေ၇ာင္သည္ စက္မူ( ၂ ) မွ ထုတ္ေသာ ကားၿဖစ္ပါသည္။
ကိုကို(စက္မႈတကၠသိုလ္)သည္ လက္ရွိ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ၿပီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ ေမြးစားသား အျဖစ္ စာေပသမားမ်ား ၾကားတြင္ နာမည္ႀကီး ေနသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အတူ ဒီပီေအ (Deutsche Presse-Agentur ) ၏ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ လည္း ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ၿပီး NLD ပါတီကြဲေနၿပီဟု သေဘာသက္ေရာက္ေသာ သတင္းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ NLD ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းတင္ကို ကိုးကားၿပီး ဒီပီေအ သတင္းတြင္ ေရးသားေဖၚျပခဲ့၍ ဦးဝင္းတင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား အသင္းသို႔ ကန္႔ကြက္စာ တစ္ေစာင္ကို ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ဘူးပါသည္။ 
ထိုစဥ္ကလည္း ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ လက္ေဝခံ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားက ကိုကို (စက္မႈတကၠသိုလ္) အား သတင္းေထာက္အျဖစ္မွ ရပ္စဲလွ်င္ ဒီပီေအ၏ ေဒသခံ သတင္းေထာက္အားလံုးကို ပိတ္ပင္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေရးသားခဲ့ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment