8.29.2010

လူကုန္ကူးခံရသည့္ ျမန္မာအလုပ္သငယ္အား ၂ႏိုင္ငံအထူးတပ္ဖြဲ႕တို ့က စုေပါင္းကယ္တင္

ၾသဂုတ္ ၂၇
ထိုင္းဘာသာျပန္၊ကိုတီး(ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)
ျမန္မာအစိုးရ၏ နယ္စပ္ေဒသ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အထူးေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ထိုင္းလူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအထူးတပ္ဖြဲ႔သို႔ သတင္းေပးပို႔ အကူညီေတာင္းခံမႈကို ထိုင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက အေရးတယူ ခ်က္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးအား ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းTV 3 လိုင္းမွ ယမန္ေန ့ႏွင့္ ယေန ့တြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသြားသည္။
လူကုန္ကူးျခင္းခံရေသာ အသက္ ၂၇ႏွစ္အရြယ္ မျဖဴျဖဴ၏ ဓါတ္ပံုနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျမန္မာ
လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ ့က ထိုင္းဘက္အျခမ္းသို ့ေပးပို ့ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအစြန္ဆံုး ခ်မိုင္ကိုလုတ္ဘူတာတြင္ ကိုႏိုင္ဆိုသူုကလာၾကိဳျပီး၊ ဘန္ေကာက္သို႔ တက္မည့္ အျမန္မီးရထားတြဲ အမွတ္၁၇၁တြင္ စီးနင္းလိုက္ပါလာေၾကာင္း ထိုင္းလူကုန္ကူးသူမ်ား ကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္ လိုက္လံရွာေဖြခဲ့သည္။ ေတြ႕ရွိစဥ္ ျဖဴျဖဴမွာ မူးေဆးထိ၍ မူးေ၀ေနေၾကာင္း တိုင္းခရိုင္၊ နယ္ေျမ၉ အထူးေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမရဲဌာနမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ နယ္ေျမရဲဌာနမ်ားကလည္း မီးရထားတြဲလံုျခံဳေရးရဲမ်ားသို႔ ျဖဴျဖဴႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။
ေဆးမူးေနေသာ ျဖဴျဖဴကို ရထားေပၚတြင္ ထိန္းသိမ္းနိုင္ခဲ့ျပီး လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္သည့္ စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတြင္ေဖၚျပထားသည္။ တိုင္းခရိုင္နယ္ေျမ ၉ အထူးေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕က ဇြန္လက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ၅ဦးအား လူကုန္ကူးမႈမွ ကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္း မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းကလည္း အသက္၁၅ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာမိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦးအားအား ကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္းေဖၚျပသြားသည္။
လူကုန္ကူးသည့္အဖြဲ႔ မ်ားသည္ ခြဲျခားမရနိုင္ေလာက္ေအာင္ စာရြက္စာတမ္း အတုမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ျပီး ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းသို႔ လူကုန္ကူးေနေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားလည္း သယ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အတုလုပ္ေပးသည့္ ေနရာဌာနတို႔အား အထူးစံုစမ္းေလ့လာေနေၾကာင္း အထူးတပ္ဖြဲ႔ကို ကိုးကား၍ TV3 က ထုတ္လႊင့္ျပသသြားသည္။

No comments:

Post a Comment