8.29.2010

သန္းေရႊ ၊ ေမာင္ေအးႏွင့္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ၾကၿပီ

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ။
ျမန္မာစစ္အုပ္စု၏ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ(၇၈)ႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး (၇၃) ႏွစ္တို႔သည္ သူတို႔၏ စစ္ဘက္ရာထူးမ်ားက ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီ ဟု စစ္ဘက္ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႏႈတ္ထြက္သြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုေနၾကျခင္းမ်ား ရိွေနပါသည္။
ထုတ္ေဖၚေျပာျပသူကမူ ထိုကဲ့သို႔ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းသည္ ဟုတ္မွန္သည္ဟု အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံေရးကပါ အနားယူသြားမသြားကိုမူ သူတို႔လဲ ေရရာစြာ မသိရွိဟု ဆိုပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တင္သြင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ကို ယခုလ ၃၀ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ လိမ့္မည္ဟု အထက္ပါ အရာရွိက ေျပာပါသည္။
စစ္အုပ္စုက ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားေသာ ႀကံဖြ႕ပါတီသည္ လက္ရွီ အေျခအေနတြင္ အင္အား အႀကီးဆံုး ပါတီ အျဖစ္ရပ္တည္ေနသလို  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သိန္းစိန္ႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီး ေဟာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။
ထိုအရာရွိကပင္ ဆက္လက္ေျပာျပရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ေနရာကို စစ္ေရးခ်ဳပ္ သူရျမင့္ေအာင္ က လည္းေကာင္း ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာကို စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕(၃) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို ကလည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲ တာဝန္ယူၾကသည္ဟု သိရပါသည္။
ထိုအတူ အျခား အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားစြာလဲ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သူရေရႊမန္း၏ ေနရာ ပူးတြဲ ညိွႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမႉး ၾကည္း ေရ ေလ အျဖစ္ ယခင္ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔ (၂) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၏ ေနရာကို ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဝလြင္က လည္းေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲျမင့္၏ ေနရာကို အေနာက္ေတာင္တိုင္း တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဆြႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးေမာင္ေနရာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္၇ာျပည့္က အသီးသီး ေျပာင္းလဲ ရယူခဲ့ၾကပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သက္ႀကီးအဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား ႏႈတ္ထြက္ သြားၾကသျဖင့္ လူငယ္ အရာရွိမ်ားသည္ ရာထူး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္ဟု အဆိုပါ အရာရွိကပင္ ဆက္လက္ေျပာျပသြားပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment