8.03.2010

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအား ရပ္တန္ ့ေပးရန္ေတာင္းဆို

ၾသဂုတ္ ၂
ကိုတီး ဘာသာျပန္ (ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)
ရေနာင္းျမိဳ႕အေျခစိုက္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ နိုင္စေနာ့က ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္
လုပ္ျပီး အငွါးဆြဲေနသျဖင့္ ထိုင္းဆိုင္ကယ္တကၠစီမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနသျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ရေနာင္းအေျခစိုက္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ယမန္ေန႔က ျမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္မ်ားသို႔ အခ်က္ငါးခ်က္ပါ စာ တစ္ေစာင္အား ေရးသားၿပ ီး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
(၁)ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ထုတ္ေပးထားသည့္ ယာယီပတ္စပို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လိုင္စင္မ်ားအား ရုပ္သိမ္းေပးရန္။
(၂)ပတ္စပို ့ အနီအား လိုင္စင္ထုတ္မေပးေရး။
(၃)ထုတ္ေပးထားသည့္ လိုင္စင္မ်ားအား ျပန္လည္ ေခၚယူစစ္ေဆးေပးရန္။
(၄)သက္ဆိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အစည္းအေ၀းေခၚယူ၍ ရလဒ္အား တင္ျပေပးေရး။
(၅)စစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့မ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း ကိစၥကို အစအဆံုး သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ေဖၚျပေပး
ရန္။
ရေနာင္းျမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕ နယ္မွဴး နိုင္၀န္ခ်ဘံုခ်ိဳင္ထနက ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား လိုင္စင္ထုတ္ ေပးျခင္းအား ေခတၱရပ္နားထားရန္ ရေနာင္းျမိဳ႕နယ္ ကညန ရံုးမ်ားသို ့အမိန္႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အကယ္၍ လိုင္စဥ္ထုတ္ေပးမည္ဆိုပါက ကုန္းလမ္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမွ ၊နိုင္ငံတကာ အဆင့္ပတ္စပို ့မ်ားကိုသာ တရားဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။
ကညန ရံုးတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား၂ဦးသာ လိုင္စင္လုပ္ကိုင္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာအလုပ္သမားအေတာ္ မ်ားမ်ား ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ေနၾကေၾကာင္း ယေန ့ထုတ္ ေခါင္စြတ္ အြန္လိုင္းသတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖၚ ျပထားသည္။ ရေနာင္းျမိဳ႕တြင္ ျမန္မာမ်ား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းလာမႈ မ်ားျပားလာေနျခင္းေၾကာင့္ ျပီးခဲ့သည့္ လကုန္ပိုင္းက ဆိုင္ကယ္တကၠစီ ေမာင္းသူမ်ား ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ယာယီပတ္စပို႔ လုပ္ကိုင္ထားသည့္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ တစ္နိုင္ငံလံုး သြားလာခြင့္ႏွင့္ ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ား နည္းတူ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ဟု ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့သည္။ ျပီးခဲ့သည့္လက ျမ၀တီမဲေဆာက္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကမ္းပါးေျမျပိဳမႈ ထိမ္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္သည္ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ယေနတိုင္ေအာင္ နယ္စပ္ကို ျမန္မာဘက္မွ ပိတ္ထားသျဖင့္ တစ္ေန႔ကို ထိုင္းဘတ္ေငြ သန္းရာခီ် ဆံုးရွဳံးေနေၾကာင္း ထိုင္းသတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားထားသည္။ အတည္မျပဳနိုင္ေသးသည့္ သတင္း တစ္ပုဒ္ အလိုအရ ထိုင္းဘက္မွ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ ့နယ္စပ္ျပႆနာအား ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာျပည္သို႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ကိုလည္း ျမန္မာဘက္မွ လက္မခံသျဖင့္ ထိုင္းျမန္မာအေနအထားမွာ အသြင္ ထူးျခားေနသျဖင့္ ေလ့လာသူမ်ားသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

No comments:

Post a Comment