8.09.2010

မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမအတြင္း Kaskorn Bankတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ အသံုးျပဳနိုင္

Photobucket
 ၉.၈.၁၀
ဘာသာျပန္ ကိုတီး(ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)
ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕အနီး မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမရွိ္ ကစီခြန္ဘဏ္ kaskorn Bank မ်ားတြင္ ေငြအထုတ္အသြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ယမန္ေန႔ထုတ္ ထိုင္းရပ္သတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။
မဟာခ်ိဳင္ေဒသခံမ်ားက သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ သိရွိလာရျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာ အမ်ားစုရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါဘဏ္က လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးထားေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ် ေျပာဆိုထားသည္။
မဟာခ်ိဳင္ ဘဏ္တစ္ခုအနီး ေနထိုင္သူ ဦးေမာင္နီးအား ၄င္းတြင္ရွိသည့္ အဆိုပါဘဏ္ကဒ္ျဖင့္ ေငြအသြင္းအ
ထုတ္တစ္ခု လုပ္ၾကည့္ရာ ဦးစြာၾကိဳဆိုပါ၏ ဆိုျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထြက္ေပၚလာသည္။ ထို ့ေနာက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဂဏန္းအား ႏွိပ္လိုက္ရာ ထိုင္းဘာသာႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ ေပၚလာလာသည္။ ေငြထုတ္မည္ဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္၊ ေငြသြင္းမည္္ဆိုလွ်င္ ဘာကိုႏွိပ္ အစရွိသျဖင့္ အျခားလုပ္စရာမ်ား အားလံုးတို႔အား ဓါတ္ပံုပါအတိုင္း ျမန္မာစာျဖင့္ ေတြ ့ရွိရေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေ၇းသားထားသည္။
မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမ ထတ္က်င္ျမိဳ႕အရပ္လူၾကီးတစ္ဦးက ၄င္းတို ့နယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို စိ္တ္ခ်လက္ခ် လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္ၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ စာရြက္စာတမ္းမရွိသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ခိုးေၾကာင္ခို္း၀ွက္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကရသည္။ ထိုင္းပုလိပ္မ်ား ေငြညွစ္ျခင္းကို ခံၾကရသည္။ ထိုအလုပ္သမားမ်ားမွာ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္၍ က်မၼာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရာတြင္ အထူးအခက္အခဲ ၾကံဳေနၾကရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ တရား၀င္ ေနထိုင္ခြင့္ လုပ္ေပးပါက အလုပ္သမားမ်ားလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း ၀င္ေငြတိုးလာနိုင္ေၾကာင္း ယခုအတိုင္း တရားမ၀င္ လုပ္ကိုင္ ေနရျခင္းမွာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း မေကာင္းသလို တိုင္းျပအတြက္လည္း နစ္နာေၾကာင္း၊ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအား ျခစားမႈကို အားေပးသလို ေရာက္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။
မဟာခ်ိဳင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျမိဳ႕နယ္မွဴး ယုခ်ိဳင္း က မဟာခ်ိဳင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ထားသူေပါင္း ၁၂၄,၄၅၄ ဦးရွိသည္။ ထိုအထဲမွ ယာယီပတ္စပို႔ လုပ္ကိုင္ေနသူ ၉၀၀၁ဦး ရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၃၃,၄၅၅ ဦးရွိသည္။ မွတ္ပံုတင္ လုံး၀မရွိသူေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိသျဖင့္ ထိုလူမ်ား လာေရာက္ လုပ္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမအတြင္း ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္အကိုင္ ၁၁ မ်ိဳးရွိေၾကာင္း (ငါးဖမ္းအလုပ္သမား၊ ပန္းရံ၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်၊ မာလီ၊ အုတ္လုပ္ငန္း၊ ေရခဲစက္ရံု၊ ဆန္စက္ …စသည္)။ ျမိဳ႕နယ္မွဴးက ဆက္လက္ေျပာဆိုရာတြင္ စမုတ္စာခြန္ခရိုင္၊ မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမ အတြင္း တရား၀င္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ ရွာေဖြဖမ္းဆီး ေနေသာ္လည္း ဖမ္းဆီး၍ မကုန္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးျပန္ပို႔ၿပီး ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာေနၾကေၾကာင္း၊ ဖမ္းလိုက္၊ ပို႔လိုက္၊ ျပန္လာလိုက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၃၀ခန္႔ အကြာတြင္ရွိသည့္ စမုစာခြန္၊ မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမသည္ ၈၇၂ စတုရန္း ကီလိုမီတာရိွသည္။ စမုတ္စာခြန္ခရိုင္ မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမ တစ္ခုတည္းတြင္ စက္ရံု အလုပ္ရံုႏွင့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၆၃၂၀ ရွိသည္။
မဟာခ်ိဳင္၂၆ရပ္ကြက္ တစ္ခုတည္းတြင္ အနည္းဆံုး ျမန္မာတစ္ေထာင္မွ တစ္ေသာင္းအထိ ေနထိုင္ ေနၾကျပိီး မဟာခ်ိဳင္ရွိ အခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း ျမန္မာမ်ား ေထာင္ေသာင္းခ်ီျပိီး ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။
မဟာခ်ိဳင္မွ ျမန္မာအလုပ္သမားအခ်ိဳ႕တို ့အား ေမးၾကည့္ရာ မဟာခ်ိဳင္တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အဆိုပါဘဏ္မွ သံုးရ လြယ္ကူေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးထားသည္မွာ ၆လခန္ ့ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။

No comments:

Post a Comment