9.05.2010

ပဲခူးၿမိဳ႔တြင္ လူငယ္ႏွစ္ဦးကို စစ္တပ္မွ ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ သတင္းႏွင့္ မိသားစုမ်ား သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ ဗီဒီယိုPhotobucket

No comments:

Post a Comment