9.13.2010

ဆရာေတာ္ ဦးပညာစာရႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက တုိင္းမွဴးႀကီးထံ ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပို႔

Letter to General

No comments:

Post a Comment