10.25.2010

ဂီရိေလေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ယာယီေကာ္မတီမ်ား ျပည္ပတြင္ ဖြဲ ့စည္း

Photobucket
ေအာက္တုိဘာ ၂၄
ျပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ႏွင့္ ၂၂ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ ဂီရိ အမည္ရွိ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံခ်င္းမိုင္၊ မဟာခ်ိဳင္ျမိဳ႕ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕မ်ားအျပင္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားမွ ျမန္မာလူငယ္ ၃၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၇ ဦၤးပါ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ယမန္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။
ယခုဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ဂီရိေလေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ယာယီေကာ္မတီအား ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္က ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခံခဲ့ ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား စုေဆာင္းေပးခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ားက ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။တၿပိဳင္တည္းတြင္ http://girirelief.blogspot.com/ ကိုလည္း
လႊင့္တင္ထားၿပီး ရရွိသမွ်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပလွ်က္ရွိသည္။
အလားတူ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနၾကသညိ့ ရခိုင္သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း ရခိုင္ျပည္ ဂီရိမုန္တိုင္း ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီ ထိုင္းနိုင္ငံဟူေသာ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ စကၤာပူနိုင္ငံမွ ရခိုင္လူငယ္တစ္ေယာက္ကလည္း http://arakangiri.blogspot.com/
ဟူေသာ ဘေလာ့ကို လႊင့္တင္လွ်က္ ရခိုင္ေဒသမွ ရရွိသမွ်သေသာ ဂီရိမုန္တိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ေရးသားတင္ျပလွ်က္ရွိသည္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ျမန္မာအင္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားတို႔က အေရးေပၚအကူအညီမ်ား ေပးပို ့ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေျခစုိက္ ရခိုင္သဟာရအသင္းက ေပးပို ့လွဴဒါန္းေသာ ဆန္ အိတ္ ၁၀၀မွာ ယေန ့နံနက္ပိုင္းက ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သို ့ေရာက္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းသာယာ၊ငမန္းရဲကၽြန္းႏွင့္ ေက်းရြာအေတာ္မ်ားမ်ားတို႔လည္း လံုး၀ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ လူအေသအေပ်ာက္ စာရင္းမ်ားကိုလည္း အတိအက်မရရွိႏိုင္ေသးဟု သိရွိရသည္။
ယမန္ေန႔က အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီအဖြဲ႕၀င္ ၅၀ဦးခန္႔တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂီရိ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသသို႔ ထြက္ခြာသြားၾကေၾကာင္း စစ္အစိုးရ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။
ယခင္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ အပ်က္အစီးမ်ားခဲ့သည္ဟု သိရွိခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုမူ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္တြင္ အပ်က္အစီးမ်ားျပားေၾကာင္း ယေန႔ျပည္တြင္းထုတ္ ဝိကလီးအလဲဗင္းဂ်ာနယ္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။

No comments:

Post a Comment