10.31.2010

အေရးႀကီးၿပီ၊ ျပတ္သားၾကပါစုိ႔


(၁) ၈၈ အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ မဟာသူရဲေကာင္း ရဟန္းျပည္သူ၊ ေက်ာင္းသားအေပါင္းတုိ႔ ႏုိးထၾကေလာ့။
(၂) စစ္အာဏာရွင္အလုိက် ျပင္ဆင္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မပါ၀င္ မပူးေပါင္း၊ မဲမေပးဘဲေနျခင္းျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ၾကေလာ့။ အကယ္၍ မဲမေပးမျဖစ္ မဲေပးရပါက ပယ္မဲမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကကုန္ေလာ့။
(၃) သင္တုိ႔ အသီးသီးက တဦးခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႔လုိက္ျဖစ္ေစ ၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးကို သစၥာရွိစြာျဖင့္ နီးစပ္ရာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ၊ ေက်ာင္းသား၊ တပ္မေတာ္သားတုိ႔ကုိ စည္း႐ုံးၿပီး ရွင္းျပၾကကုန္ေလာ့။ သပိတ္တုိက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ့။
(၄) ကုိယ္ကုိးကြယ္သည့္ ဘုန္းႀကီးကိုပင္ ကုိယ္ျပန္သတ္ခဲ့တဲ့ စစ္အစုိးရ၊ ကုိယ့္တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ သက္ဆုိးရွည္ေရးကုိ အတည္ျပဳေပးရာ ေရာက္သည့္ မဲေပးျခင္းအလုပ္ကုိ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ၾကေလာ့။
(၅) လူထုက ဘယ္ပါတီကုိ မဲေပးေပး အဓိက အာဏာရသြားမွာနဲ႔ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္မွာကေတာ့ စစ္တပ္ကုိယ္တုိင္နဲ႔ စစ္တပ္ကေထာင္ထားတဲ့ (ၾက့ံဖြ႔ံ)ပါတီပါပဲ။
(၆) က်န္တဲ့ အရပ္သားအမည္ခံ အေခ်ာင္သမားေတြ၊ သစၥာေဖာက္ေတြကေတာ့ အ႐ုိးအရင္း ကုိက္ၾကေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ခုံႀကိဳခုံၾကားကေန ‘ေ၀ေလေလ’ ေအာ္ရသူ အဆင့္ေလာက္ပါ။ သႀကၤန္အေျမာက္ ေဖာက္ၾကေပါ့။
(၇) ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိေျပာရတာလည္း ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၁၁၇၁) ေနရာမွာ စစ္တပ္က ၂၅% ယူထားၿပီး စစ္တပ္ပါတီ(ၾကံ့ဖြံ႔)က ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေနရာ (၅၄) ေနရာ ယူထားၾကၿပီ။ (၂၈၃ + ၅၄ = ၃၃၇ ေနရာ)
(၈) ဒါေၾကာင့္ န.အ.ဖရဲ႕ မ်က္လွည့္၀ုိင္းမွာ (စစ္ဘီလူးရဲ႕ လူေယာင္ေဆာင္ပြဲႀကီးမွာ) ႏုိင္ငံေရးနားမေယာင္ၾကပါနဲ႔။ မဲေပးသင့္မသင့္ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကပါ။
(၉) ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားတုိ႔ ၾကားထုိင္ေနရမယ့္အခ်ိန္၊ ေတြေ၀ေနရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။
(၁၀) န.အ.ဖ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားတုိ႔ အားၿပိဳင္ပြဲ၊ မၾကမ္းမဖက္ အႏုနည္းနဲ႔ တုိက္ပြဲႀကီးစေလၿပီ။
(၁၁) ႀကိဳက္တဲ့နည္းနဲ႔ သူတုိ႔အႏုိင္ယူပါေစ၊ မဲမေပးတဲ့သူမ်ားရင္ တုိ႔ႏုိင္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္႐ႈံးၿပီ။
(၁၂) ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ အရွက္ကြဲၿပီ။ သူတုိ႔ကုိ တရား၀င္အုပ္စုိးမႈ (Legitimacy) ကုိ ျပည္သူေတြမ်ားစုက မေက်နပ္ၾကတာေပၚသြားၿပီ။
(၁၃) ေနာင္တုိက္ရမယ့္ ဒီမုိကေရစီေရးတုိက္ပြဲေတြအတြက္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ ပြဲဦးထြက္ အႀကီး အက်ယ္႐ႈံးၿပီ။
(၁၄) ျပည္သူတုိ႔ ေတြေ၀မေနၾကနဲ႔။ န.အ.ဖ စစ္အာဏာရွင္ကို အၾကမ္းမဖက္၊ အႏုနည္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္ေသာနည္းျဖင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကေလာ့။
(၁၅) သင့္မဲမ်ားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ကုိ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳေစမည့္ အလုပ္မ်ဳိး မလုပ္မိၾကပါေစနဲ႔။
(၁၆) ဤသုိ႔ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပနည္းနဲ႔ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေအာင္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကပါစုိ႔။
(၁၇) လူထုေခါင္းေဆာင္ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္’ ရဲ႕ ေအာက္ပါ အမွာစကားေလးကို တင္ျပရင္း တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာက္လုိက္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံသားတုိင္း မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသလုိ၊ မဲမေပးဘဲ ေနပုိင္ခြင့္လည္းရွိသည္။ အတင္းအဓမၼမဲေပးခုိင္းျခင္းသည္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
(သပိတ္တုိက္ပြဲမ်ား ေကာ္မီတီ) 
ျပည္တြင္းမွ ေမးျဖင့္ေပးပို႔လာသျဖင့္ ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment