10.31.2010

မဲ႐ုံသုိ႔ မသြားျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၾက


(၁) ၂၀၁၀ ခု၊ ႏုိ၀င္ဘာ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဆုိသည့္ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
(၂) ယင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ရာ ယင္းပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ မဲလက္မွတ္မ်ားကို ေပးသင့္သည့္ ပါတီမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
(က) “ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ”
ယင္းပါတီသည္ စစ္အာဏာရွင္တစုတုိ႔က ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳကာ ႀကီးမွဴးတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီးကို ဖ်က္သိမ္း၍ ယင္းအသင္း၏ ရန္ပုံေငြမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို တရားဥပေဒမဲ့ သိမ္းယူကာ တည္ေထာင္ထားသည့္ ပါတီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပါတီသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက “စြမ္းအားရွင္” အမည္ခံ လူဆုိးလူမုိက္မ်ားကို လက္သပ္ေမြးၿပီး ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားကုိ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ေစခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ဆႏၵျပဳမႈ၊ ဒီမုိကေရစီေရးေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပဳမႈ၊ ၂၀၀၇ခု၊ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ျပည္သူမ်ားခံစားေနရသည့္ ဒုကၡအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ေမတၱာပုိ႔သ လွည့္လည္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ စေသာ အေရးေတာ္ပုံမ်ားတြင္ ၾက့ံခုိင္ေရးပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ လက္ပါးေစ “စြမ္းအားရွင္” မ်ား၏ ရက္စက္စြာ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္႐ုိက္ႏွက္မႈမ်ားက သက္ေသခံလ်က္ရွိပါသည္။
(ခ) “တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ (တ.စ.ည)”
စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ေန၀င္းဦးေဆာင္၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ မတရားသိမ္းယူလ်က္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မ.ဆ.လ)ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း မ.ဆ.လ ပါတီလမ္းစဥ္ေၾကာင့္ တတုိင္းျပည္လုံး ဒုကၡတြင္းနစ္၍ ကမၻာတြင္ အဆင္းရဲဆုံး (ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆုံး) ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ယေန႔တုိင္ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ကၽြန္ခံေနရျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာဘ၀ေရာက္ရျခင္း စေသာ အျဖစ္ဆုိးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ မ.ဆ.လ ပါတီသည္ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမားမ်ားစြာကုိ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္ပါသည္။ ယင္း တ.စ.ည ပါတီသည္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီပုိင္ တနည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေငြေၾကးမ်ား။ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ကြ အဆုိပါ မ.ဆ.လ ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ဆက္ခံထားေသာ ပါတီျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) “ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားအမည္ခံ ခါေတာ္မွီ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား”
ယင္းပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဒုကၡအဖုံဖုံႏွင့္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းေနရေသာ ေသာက၊ ပရိေဒ၀မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ တုိင္းျပည္အား ထာ၀ရ စစ္ကၽြန္ျပဳမည့္ ၂၀၀၈ခု၊ အေျခခံဥပေဒကုိ “ ေလးစားလုိက္နာပါမည္” ဟူေသာ ကတိကုိ စစ္အာဏာရွင္မ်ားထံ ႐ုိက်ဳိးစြာ ေပးအပ္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေသာ အေခ်ာင္သမား၊ ကုိယ္က်ဴိးရွာ ျပည္သူ႔သစၥာေဖာက္မ်ား၊ “အ႐ုိးကေလးပဲ ကုိက္ရကုိက္ရ” စစ္အာဏာရွင္၏ လက္ေ၀ခံျပဳလုပ္လုိသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပါတီမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မုိးသံၾကား၍ ထေအာ္ၾကေသာ ဖားမ်ားျဖစ္၍ သီလေၾကာင္၊ အက်င့္ပ်က္ အခြင့္အေရးသမားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ပါတီမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ တစုံတရာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း မရွိမွန္းသိလ်က္ ျပည္သူ႔မဲကုိ လိမ္ညာယူရန္ ၾကံေဆာင္ေနၾကေသာ လူလိမ္လူညာမ်ားပုိင္ ပါတီမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(ဃ) “တသီးပုဂၢလမ်ား”
ယင္းပုဂၢဳိလ္မ်ားတြင္ အမ်ားစုသည္ တုိင္းျပည္ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကုိယ္က်ဳိးရွာ၊ ခ်မ္းသာလာခဲ့ၾကေသာသူမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္ကုိ မ်က္လုံးစုံမွိတ္ ေထာက္ခံကာ “ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ” ဆုိသည့္ စကားႏွင့္အညီ စစ္အာဏာရွင္၏ ေဒါက္တုိင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
(၃) မည္သူ႔ကိုမွ် မဲမေပးဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား အမ်ားအျပားရွိခဲ့ပါသည္။
(၄) ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ပါ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီကုိ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အစိုးရက ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကရပါသည္။
(က) ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ အင္ဒုိနီးရွား ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္အၿပီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ သမၼတ အာဏာဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။
(ခ) ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဟတီေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္အၿပီးတြင္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔႔ခြဲေရးအဖြဲ႔အစည္းတခု ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။
(ဂ) ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္အၿပီးတြင္ ေနာင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားြမတုိင္မီ ၾကားေနအိမ္ေစာင့္အစုိးရ ႀကိဳတင္ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒထြက္ေပၚလာပါသည္။
(ဃ) ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ေမာရစ္ေတးနီးယား ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္အၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျပည္သူ႔ဘဏၭာေငြသုံးစြဲခြင့္ဘတ္ဂ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒ ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။
(၅) စစ္အာဏာရွင္၏ “၂၀၀၈ ခု၊ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလုိက္နာပါမည္” ဟူေသာ စစ္ကၽြန္ခံကတိကိုျပဳၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခငး္မွတပါး အျခားမရွိဟူေသာ လိမ္ညာလွည့္စားမႈမ်ားကို ျပဳခဲ့ၾကေသာ ကုိယ္က်ဳိးရွာသမားမ်ားသည္ အထက္ပါႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီေရးျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ လူထုကို လိမ္ညာ “မဲ” ေတာင္းေနၾကေၾကာင္း ထင္ရွားသိသာပါသည္။
(၆) အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပါတီမ်ား၊ ပုဂၢလိကမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမုိင္းေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယငး္ပါတီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားကို မဲေပးရန္ မဲ႐ုံသုိ႔ မသြားသင့္ပါ။ လူယုတ္မာ၊ လူရမ္းကားမ်ားႏွင့္ အေခ်ာင္သမားမ်ားအား အားေပးအားေျမႇာက္မလုပ္သင့္။ မိမိေပးေသာ မဲျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ စစ္ကၽြန္ျပဳရန္၊ စစ္အာဏာရွင္လက္ “၀ကြက္အပ္သည့္ အလုပ္” ကုိ မလုပ္ၾကပါႏွင့္။

(၇) အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီကို ျမတ္ႏုိးၾကေသာ လူထုႀကီးသည္ ၂၀၁၀ ခု၊ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လုံး၀သပိတ္ေမွာက္ၾကပါ။ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကပါ။
(၈) မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား မည္သူ႔ကိုမွ် ေၾကာက္စရာမလုိပါ။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ - ၂(ၯ) အရ မဲေပးျခင္းမျပဳဘဲ ေနႏုိင္ပါသည္။ ပုဒ္မ - ၆၁ (ခ) (ဂ) တုိ႔အရ အတင္းအက်ပ္မဲေပးေစလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ ေငြဒဏ္ က်ပ္တသိန္း ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ား တပ္ေပါင္းစု


ျပည္တြင္းမွေမးျဖင့္ ေပးပို႔လာသျဖင့္ ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။No comments:

Post a Comment